Velsertunnel vanaf 15 april negen maanden dicht

De Velsertunnel gaat vanaf vrijdagavond 15 april 2016 negen maanden dicht voor een grootscheepse renovatie. Om 21.00 uur die dag sluit Rijkswaterstaat de tunnel af.

 

 

De Velsertunnel gaat vanaf vrijdagavond 15 april 2016 negen maanden dicht voor een grootscheepse renovatie. Om 21.00 uur die dag sluit Rijkswaterstaat de tunnel af.

 

De Velsertunnel is bijna 60 jaar oud en toe aan groot onderhoud. Het wegdek wordt vervangen en schade aan het betonwerk en de lichtroosters wordt hersteld. De renovatie levert ook vergroting van de doorrijhoogte tot ca. 4,12 meter in de tunnel op. Het aantal incidenten met te hoge vrachtwagens zal daardoor kleiner kunnen worden. Tunneltechnische installaties worden vernieuwd en vluchtwegen aangepast. De renovatie moet ervoor zorgen dat het verkeer vlot en veilig door de tunnel kan blijven rijden. Na de werkzaamheden voldoet de Velsertunnel aan de nieuwe Tunnelwet; wettelijk moet dat uiterlijk in 2019 het geval zijn.

 

Velsertunnel regelmatig dicht

In de maanden voorafgaand aan de renovatie is de Velsertunnel doordeweeks ’s nachts en in het weekend herhaaldelijk dicht. Eén tunnelbuis blijft steeds open, zodat verkeer richting Beverwijk door de tunnel kan blijven rijden. Verkeer richting IJmuiden rijdt via de calamiteitenbogen en de Wijkertunnel.

 

Verkeershinder tot 15 april

Vanaf eind februari werkt Rijkswaterstaat verder aan de aanleg van tijdelijke verbindings-wegen (keerlussen). Dit gebeurt op de A22, N208 en A9. Rijkswaterstaat legt dan onder meer twee tijdelijke verbindingswegen aan op de knooppunten Velsen en Beverwijk. Als gevolg van de werkzaamheden is geregeld een rijstrook of vluchtstrook afgesloten en staan er afzettingen op de weg. Ook is eind maart de Wijkertunnel ’s avonds en ’s nachts afgesloten. In de tunnel richt Rijkswaterstaat dan tijdelijke extra rijstroken in (de huidige vluchtstroken).

 

Verkeerssituatie vanaf 15 april 21.00 uur

Het eerste weekend van de tunnelsluiting (vrijdag 15 april 21.00 uur – maandag 18 april 05.00 uur) gebruikt Rijkswaterstaat om ten zuiden van de Velsertunnel, de twee laatste, tijdelijke verbindingswegen aan te leggen die het mogelijk maken om vanaf de N208 / IJmuiden snel naar de Wijkertunnel te komen en omgekeerd. Omdat hiervoor de bestaande rijbanen van de A22 en N208 nodig zijn, is het alleen mogelijk dit na de tunnelsluiting te doen. Vrijdagavond 15 april sluit Rijkswaterstaat de Velsertunnel en de N208 in noordelijke richting vanaf de toerit Velserbroek. In omgekeerde richting is de N208 gewoon bereikbaar vanuit IJmuiden.

 

Direct vanaf de tunnelsluiting zijn al twee verbindingswegen (keerlussen) op de knooppunten Velsen en Beverwijk in gebruik. Ook de calamiteitenbogen zijn vanaf dat moment negen maanden lang, 24 uur per dag geopend. Daarnaast heeft het verkeer in de Wijkertunnel de beschikking over de tijdelijke extra rijstrook in beide richtingen. Maandagmorgen 18 april, vóór de start van de ochtendspits (05.00 uur), gaan de N208 en de twee verbindingswegen ten zuiden van de Velsertunnel open en is de verkeerssituatie een feit die tijdens de hele renovatie van kracht blijft. (GJV)

 

Meer informatie
Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel.
Facebook:
www.facebook.com/velsertunnel

Twitter: @Velsertunnelrws

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur