Venstertijden bevoorrading binnenstad Delft van kracht

Venstertijden bevoorrading binnenstad Delft

Vanaf 3 april 2017 geldt er in de binnenstad Delft voor alle vrachtauto’s (zwaarder dan 3.500 kg) een inrijverbod.

​Kentekenhouders van deze vrachtwagens mogen alleen met een ontheffing tijdens de venstertijden (maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en 12:00 uur, zaterdag tussen 07:00 en 11:00 uur en op zon- en feestdagen tussen 10:00 en 12:00 uur) in de binnenstad rijden om te laden en/of te lossen. Chauffeurs die in 2017 het gebied in rijden zonder vergunning, krijgen een waarschuwing. Leveranciers en vervoerders krijgen zo de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen. 2017 is het overgangsjaar waarin de gemeente vooral gaat voorlichten over de nieuwe situatie.

Ontheffing aanvragen

Een ontheffing kan aangevraagd worden door het kenteken van vrachtwagens te registreren. Ieder voertuig dat in de binnenstad rijdt moet met kenteken geregistreerd worden. Ook als er met meerdere vrachtwagens in de binnenstad wordt gereden. Kentekenherkenning is namelijk voertuiggebonden en niet persoonsgebonden. De aanvragen lopen via de website van de gemeente Delft. Vanaf 3 april mogen vrachtwagens niet meer zonder ontheffing in de binnenstad rijden. Op deze dag wordt de ontheffing nog niet gehandhaaft. Vanaf 4 april 2017 kunnen kentekens geregistreerd worden en ontheffingen worden aangevraagd.

Inzet TLN

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is nauw betrokken bij de invoering van de venstertijden in Delft. TLN is in principe tegen de invoering van venstertijden, omdat zij zorgen voor inefficiënt vervoer. Mede op verzoek van TLN gelden de venstertijden in Delft tot 12:00 uur en niet tot 11:00 uur. Ook heeft de gemeente Delft op verzoek van TLN een nulmeting uitgevoerd, om te bepalen hoeveel vrachtauto’s in de binnenstad rijden en van welke bedrijven. Op basis van de nulmeting kan gezamenlijk met marktpartijen worden bekeken hoe er tot minder en schoner vrachtverkeer in de binnenstad van Delft kan worden gekomen.

Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Stedelijke distributie