Verbetering bereikbaarheid Zuid-Oost Nederland

Minister Schultz van Haegen ( Infrastructuur en Milieu) heeft met de regiobestuurders uit Brabant en Limburg afspraken gemaakt over een programma voor de verbetering van de bereikbaarheid in Zuid Nederland. De minister gaat de A67 tussen Leenderheide en Asten verbreden.

Minister Schultz van Haegen ( Infrastructuur en Milieu) heeft met de regiobestuurders uit Brabant en Limburg afspraken gemaakt over een programma voor de verbetering van de bereikbaarheid in Zuid Nederland. De minister gaat de A67 tussen Leenderheide en Asten verbreden en start in 2016 daarvoor een verkenning waarbij ook naar aanvullende verkeersmaatregelen op het gehele traject tot Venlo wordt gekeken. Ook stelt de minister het voorkeursalternatief vast om de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en tussen St. Annabosch en Galder te verbreden naar 2x3 stroken. Daarnaast gaan Rijk, regio, kennisinstellingen en marktpartijen op grote schaal aan de slag om slimmer van A naar B te komen met behulp van technische en digitale innovaties op de weg en in de auto (Smart Mobility/ITS).

Diverse partijen, waaronder TLN, hebben hun gezamenlijke wensen voor de bereikbaarheid van Zuid-Oost Nederland samengevoegd in een Bidbook (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/documenten/rapporten/2015/11/05/bidbook-bereikbaarheid-zuid-nederland )dat gisteren is aangeboden aan de minister. Voor een deel van de wensen vraagt de regio om inzet van menskracht en middelen van het rijk.

Minister Schultz heeft gisteren haar waardering uitgesproken voor de innovatieve wijze waarop de regio het proces heeft aangepakt. “Hiermee leggen we een gedegen basis voor een structurele vruchtbare samenwerking om Zuid-Nederland bereikbaar, leefbaar, veilig en economisch aantrekkelijk te houden en te versterken.”

Een verbetering van de doorstroming van het verkeer is goed voor het vestigingsklimaat van de Brainport Zuidoost-Nederland en Greenport Venlo. Schultz is bereid voor het pakket aan maatregelen op de A67 en Smart Mobility 180 miljoen euro uit te trekken. Dit komt bovenop de 400 miljoen euro die ze investeert in de A58.

De verkenning voor de A67 betreft het hele traject tussen Leenderheide en Zaarderheiken. Het uitgangspunt is: inzet van nieuwe innovatieve technieken voor verkeersmanagement waar mogelijk, grotere capaciteit waar nodig. Prioriteit ligt bij het traject Leenderheide-Asten.Het streven is om in 2022-2024 de eerste schop in de grond te hebben voor de wegverbreding. Om de verkeersveiligheid op korte termijn te verbeteren neemt Rijkswaterstaat de komende tijd aanvullende maatregelen. Zo wordt er tussen Leenderheide en Someren 26 kilometer vangrail geplaatst en de begroeiing aangepakt zodat de weg overzichtelijker oogt.

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur