Verblijfskosten eigen rijders € 35

Recentelijk is door de belastingdienst vastgesteld dat transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken voor 2016 € 35,00 per dag ten laste van hun winst mogen brengen. In 2015 was dit bedrag € 34,50.

Hierbij tellen de vertrek- en terugkomstdag voor de helft mee. Een gelijke goedkeuring geldt voor ondernemers die vanuit één of meer plaatsen, op meer dan 50 kilometer van hun woonplaats gelegen, internationale ritten maken die korter dan 24 uur duren onder de voorwaarde dat:

  • Deze ritten op aangesloten dagen plaatsvinden; en
  • Het traject van elke rit zich geheel bevindt buiten een afstand van 50 kilometer van het woonadres van de transportondernemer.

Belastingplichtige moeten hun aantal gereden dagen aannemelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld via rittenstaten/tachograafschijven.

Er kan ook worden gekozen voor aftrek van de werkelijke kosten. De keuze tussen de forfaitaire aftrek en de aftrek van de werkelijke kosten moet per jaar worden gemaakt en geldt voor alle ritten van dat jaar. De ondernemer die kiest voor de forfaitaire aftrek hoeft geen bonnetjes etc. te bewaren van de kosten onderweg.

Voor de ritten die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen kunnen de aannemelijk te maken werkelijke verblijfskosten in aftrek worden gebracht.

Op het totale kostenbedrag moet wel de aftrekbeperking voor kosten van voedsel e.d. worden toegepast. (RvS)

Gerelateerde onderwerpen

Inzet ZZP; Belastingen en subsidies