Geen verbod op doorgaand vrachtverkeer

Het college van Burgemeester en Wethouders hebben hun voornemen - een verbod op doorgaand vrachtverkeer in de gehele gemeente Haren - laten varen.  TLN en EVO zijn blij dat het college tot dit inzicht is gekomen.

Het college van Burgemeester en Wethouders hebben hun voornemen - een verbod op doorgaand vrachtverkeer in de gehele gemeente Haren - laten varen.  TLN en EVO zijn blij dat het college tot dit inzicht is gekomen.

TLN en EVO zijn altijd fel tegenstander van het voorgenomen besluit geweest. Volgens de organisaties zou het besluit onvoldoende onderbouwd en niet handhaafbaar zijn. Zo vreesden ze voor precedentwerking. Nederland profileert zich wereldwijd als logistiek land. Het is tegenstrijdig om in eigen land dan zulke barrières op te werpen voor het vervoer van goederen. 

Een verbod op doorgaand vrachtverkeer heeft voor de transportsector financiële consequenties. Het zou de logische routes beperken en de vervoerder verplichten alternatieve routes te kiezen welke onveiliger of langer zijn. Door het kostenverhogende aspect zou het niet positief bijdragen aan een gezond noordelijk ondernemersklimaat.

TLN en EVO pleiten daarom voor een bredere oplossing dan alleen het instellen van een zonaal verbod. Zo moet er eerst onderzocht worden of en in welke mate er overlast veroorzaakt wordt. Pas dan kun je gerichte maatregelen nemen. Hiervoor heb je regio en de transportsector nodig. Vanuit de regio Groningen-Assen wordt dit nu opgepakt onder leiding van gedeputeerde Brink. TLN en EVO juichen deze aanpak toe. (MU)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur