Verbreding N50 definitief

De N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid wordt definitief verbreed van twee naar vier rijstroken. De Tweede Kamer heeft deze week een motie aangenomen om 5 miljoen euro uit te trekken.

De Oost-Nederlandse en Flevolandse ondernemers en overheden zijn blij met de aangekondigde investering van het Rijk van 5 miljoen euro in de verbreding van de N50 bij Kampen. De Tweede Kamerfracties VVD en PvdA hebben daarvoor eind november een motie ingediend bij het Kamerdebat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT).

Verbeteren verkeersveiligheid

In november kondigde minister Schultz van Haegen al aan maximaal 12,5 miljoen euro uit te trekken voor de aanpak van knooppunt Raalte op de N35. Dit komt tegemoet aan de wens van de regio om prioriteit te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op de rijksweg N50 en N35. Voor het verbreden van het wegvak N50 Kampen-Kampen Zuid naar twee keer twee rijstrokenweg van 100 km/u is ongeveer 10 miljoen euro nodig. De regio neemt de helft van de kosten voor de verbreding van dit tracé voor haar rekening.

Belangrijke verbinding

De N50 is een belangrijke verbinding tussen Noord- en Oost-Nederland. Het gedeelte Kampen-Kampen Zuid is een van de drukste wegvakken van de N50, mede door de toe- en afritten van de provinciale weg N307 richting Lelystad. En door de opwaardering van de N50 in Flevoland neemt de verkeersdruk op de N50 tussen Hattemerbroek en Rampspol alleen maar toe.

Gezamenlijke lobby

TLN is blij met het behaalde resultaat dat bereikt is door een gezamenlijke lobby vanuit de provincies Overijssel en Flevoland, de regio Zwolle, de gemeenten Kampen, Dronten, Noordoostpolder en Urk en het bedrijfsleven.

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur