Verkeershinder Zeelandbrug

Groot onderhoud Zeelandbrug (31 augustus tot en met 19 september 2015)

Groot onderhoud aan Zeelandbrug

In de periode van 31 augustus 2015 tot en met 19 september 2015 wordt er groot

onderhoud verricht aan de noordelijke beweegbare brug van de Zeelandbrug.

De slijtlaag op het brugdek wordt vernieuwd en het brugdek wordt op scheurvorming

geïnspecteerd en zo nodig gerepareerd.

In de brugkelder worden belangrijke onderdelen van het bewegingswerk vervangen.

(Brom)fietsers ondervinden geen hinder van de werkzaamheden, het snelverkeer en

de scheepvaart wel.

Voor het snelverkeer is één rijstrook beschikbaar die afwisselend voor beide

richtingen bruikbaar is.

Daarnaast zijn er voor het wegverkeer nog 3 nachtelijke afsluitingen. De eerste is

op maandag 31 augustus van 00.00 uur tot 05.00 uur. Over de twee anderen

volgen nog nadere mededelingen.

Voor de scheepvaart is de doorvaartopening tot 20 meter beperkt.

Er is geen brugopening bij windkracht 6 en hoger.

Er is geen brugopening bij een zicht van minder dan 1500 meter.

Voor de scheepvaart zijn er op werkdagen en zaterdagen brugopeningen om 7.23

uur, 12.10 uur en 16.40 uur en indien de werkzaamheden dit toelaten om 19.10

uur en 20.10 uur.

Voor de scheepvaart zijn er op zondagen brugopeningen tussen 7.10 uur en

20.10 uur.

De uitvoeringsperiode voor de werkzaamheden aan de zuidelijke beweegbare

basculebrug is week 15, 16 en 17 in 2016.

Actuele informatie over de Zeelandbrug kunt u ontvangen via de Zeelandbrug App.

Voor iPhone: https://itunes.apple.com/nl/app/zeelandbrug/id653445058?mt=8

Voor Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.zeeland.zeelandbrug&hl=nl

 

 

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur