Verkenning overslagpunt Sluiseiland Gouda

De provincie Zuid-Holland begint een verkennend onderzoek om de belangen en posities in kaart te brengen rond de mogelijke komst van een  containeroverslagpunt op de locatie Sluiseiland in Gouda.

De verkenning voert de provincie uit op verzoek van het bedrijfsleven in Gouda (Gouda Onderneemt!, Combinatie Van Uden/Stubbe, Gouda Refractories).

Het (vracht)verkeer in en rondom Gouda staat regelmatig vast. Om de verkeersdoorstroming in de regio te verbeteren, voert de provincie een pakket aan maatregelen uit, zoals het realiseren van de Parallelstructuur A12 bij Gouda en het aanleggen van een Randweg Waddinxveen.

Naast het verbeteren van de regionale infrastructuur, biedt ook het goederenvervoer over water kansen om de lokale wegen te ontlasten en de bereikbaarheid te verbeteren. Ook steeds meer bedrijven in de regio Gouda zien de voordelen van vervoer over water. De locatie Sluiseiland is op dit moment een voorkeurslocatie van het betrokken bedrijfsleven. Sluiseiland heeft een goede ligging ten opzichte van de vaarwegen en de N207. Hoewel het terrein een beperkt oppervlak heeft, is het voldoende voor een beperkt containeroverslagpunt, zo stelt het betrokken bedrijfsleven.

De verkenning van de provincie is erop gericht de voors- en tegens in beeld te krijgen van een eventueel containeroverslagpunt, en de belangrijkste betrokkenen - waaronder omwonenden - hierover te bevragen. De provincie heeft onderzoeksbureau Sweco (voorheen Grontmij) gevraagd de verkenning uit te voeren. Na de belangenanalyse kan de provincie, in goed overleg met de gemeente Gouda en andere betrokkenen, een besluit nemen of de ontwikkeling van een overslagpunt verder verkend gaat worden. De provincie verwacht halverwege dit jaar de belangenanalyse gereed te hebben. (bron: provincie Zuid-Holland)

Standpunt TLN
TLN is betrokken bij het verkennende onderzoek en is daar positief over. Als ondernemers kansen zien om een containeroverslagpunt te realiseren dan moet daar wat TLN betreft serieus naar worden gekeken. Vervoer over water kan een belangrijke bijdrage leveren aan het ontlasten van weginfrastructuur, iets waar TLN zich samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, regionale overheden en verladersorganisatie EVO actief voor inzet: link. Heeft u als lid van TLN vragen of opmerkingen over dit bericht of het verkennende onderzoek naar een containeroverslagpunt op Sluiseiland, neemt u dan contact op met Leander Hepp via 088-4567458 of lhepp@tln.nl. (LHe)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur