Verkiezingsdebat Amsterdam: ‘Politiek moet opnieuw in gesprek met bedrijfsleven’

In de stadsschouwburg van Amsterdam werd 6 maart het grote Amsterdamse verkiezingsdebat, georganiseerd door het bedrijfsleven, gehouden.

​Aan politici werden op basis van vier thema’s stellingen voorgelegd. Directeur André Groot van H. Veldhuizen Transport pleitte namens TLN voor een betere doorstroming, meer flexibel in te zetten laad- en losplekken, logistieke ontkoppelpunten (LOP’s) en mini-hubs en een ruimere toegang voor schoon transportmaterieel.

Bereikbaarheid

De stelling van het thema duurzame bereikbaarheid was ‘Amsterdam wordt onbereikbaar’. Redenen blijken daarvoor divers van aard te zijn. Zo kampt Amsterdam met grote drukte door een groeiend aantal bezoekers. Stedelijke verdichting, forse woningbouwopgaven (70.000 woningen), een toenemende mobiliteit en hogere wensen van de bevolking als het gaat om leefbaarheid hebben alle effect op de verkeersdoorstroming in en om de stad. De stadslogistiek komt in het gedrang, terwijl vrachtauto’s onmisbaar in een leefbare stad.

Prioriteit

Realisatie van LOP’s en mini-hubs kreeg van het bedrijfsleven de hoogste prioriteit (50%). De politiek sloot zich daarbij aan en gaven evenals het bedrijfsleven een betere doorstroming een goede tweede plaats (25%). Privileges voor schone voertuigen kreeg voorrang boven meer laad- en losplekken.

Opgave

De politiek gaf aan dat radicale keuzes nodig zijn. Moet alles kunnen? ‘Nee’, aldus de aanwezige politici. Er komen veel bezoekers naar de stad. Die worden in de toekomst vanaf de rand van de stad met het openbaar vervoer naar het centrum gebracht. De binnenstad moet autovrij worden, met alleen nog toegang voor het verkeer dat er een bestemming heeft en met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Ook moeten er minder parkeerplaatsen komen. Echter, enkele partijen gaven aan wel meer laad- en losplekken in het centrum te willen realiseren. De bevoorrading moet tenslotte goed worden geregeld. ‘De realisatie van hubs is de grootste opgave voor het nieuwe college!’

Alternatieven

Het bedrijfsleven gaf met 79% aan dat het onverstandig is om de unieke functies van de haven op te geven voor de woningbouw. Echter, dat woningbouw noodzakelijk is, wordt door iedereen gezien. Alleen over de plek waar deze woningbouw moet komen, lopen de meningen uiteen. ‘Met de woningbouwplannen in het havengebied laat de politiek de haven aan zijn lot over. Bepaalde bedrijven zullen vertrekken, terwijl de haven heel bepalend was en is voor de ontwikkeling van de stad. Er moet worden gewerkt aan alternatieven, maar daar zijn de meeste politici echter nog niet van overtuigd.’

Eén loket

Een ander vraag ging over het gemeenteloket. Amsterdam is al 25 jaar bezig om één loket voor ondernemers te organiseren, maar wanneer komt dit er nu eindelijk? Het bedrijfsleven gaf aan dat deze er binnen 4 jaar moet zijn en die mening werd voor een belangrijk deel gedeeld door de aanwezige politici.

Arbeidsmarkt

Opvallend was de tegenstelling tussen het bedrijfsleven en de politiek aangaande de verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Wie moet hier de regie op voeren? Het bedrijfsleven (71%) wil de regie daarvan bij zichzelf leggen, terwijl de politiek aangeeft dat dit bij de gemeente zou moeten liggen, met daarbij de oproep voor samenwerking. ‘De beschikbaarheid van banen vraagt om de beschikbaarheid van goed opgeleide mensen. Op dit vlak moeten het bedrijfsleven en de overheid, maar ook de onderwijsinstellingen, samen willen optrekken.’

Rode draad

De rode draad van het debat was dat de politiek opnieuw in gesprek moet met het bedrijfsleven. TLN hoopt dat deze mening na de verkiezingen nog altijd door iedereen wordt gedeeld.

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur; Stedelijke distributie