Verkiezingsdebat Rotterdam: pleidooi voor LOP’s

Politici debatteerden in Rotterdam met lokale ondernemers over de toekomst van hun leefgemeenschap. TLN was een van de stuwende krachten achter deze bijeenkomst.

Een van de uitkomsten van het debat was dat aan de rand van een stad als Rotterdam meer mogelijkheden moeten komen om goederen van vrachtwagens over te laden in milieuvriendelijker vormen van vervoer, om vervolgens daarmee de stad in te rijden. Politieke partijen van uiteenlopende signatuur gaven daarbij aan de komst van dergelijke logistieke ontkoppelpunten (LOP’s) de komende jaren mogelijk te willen maken.

Alleen maar voordelen

Zo opende Judith Bokhove van Groen Links vanuit milieuoptiek met een vurig pleidooi voor de komst van LOP’s: 'Je kunt je voorstellen dat je zo de stad veel fijnmaziger kunt gaan bevoorraden en dat de stad veel schoner wordt. Wij zien eigenlijk alleen maar voordelen. Ik vind dat wij met de volgende coalitie zo snel mogelijk om tafel moeten om te kijken hoe de LOP’s gerealiseerd kunnen worden, waarbij ook gekeken moet worden waar en op welke manier je goederenstromen kunt gaan bundelen.'

Aandacht voor beleidswensen

Het debat vond gisterenavond plaats op de Hogeschool Rotterdam en richtte zich op de gemeenteraadsverkiezingen later deze maand. De ontmoeting met de politiek had tot doel de beleidswensen van ondernemend Nederland op lokaal niveau onder de aandacht te brengen.

Emissieloos vrachtverkeer

TLN pleit voor de komende bestuursperiode van gemeenten voor de ontwikkeling van genoemde LOP’s. Ze vormen een onderdeel van het beleid van de brancheorganisatie om in de komende 10 jaar emissieloos vrachtverkeer in binnensteden te realiseren. Bevoorrading van bedrijven en levering aan winkels en bewoners moeten dan gebeuren door auto’s die geen uitlaatgassen produceren.

Harmonisatie noodzakelijk

Om dit te realiseren, is het belangrijk dat alle steden dezelfde toegangscriteria voor vrachtvervoer hanteren. Voor vervoerders is namelijk het geen doen als iedere stad eigen regels opstelt. Tijdens het debat was lijsttrekker Saïd Kasmi van D66 hier heel stellig over: ‘We hebben het opgenomen in het regeerakkoord, dus die harmonisatie gaat er komen.’

Bestemmingsplannen

Over de wenselijkheid van LOP’s liet VVD’er Vincent Karremans geen twijfel bestaan. ‘Het is goed voor de bereikbaarheid van de stad en het is goed voor de luchtkwaliteit. Het geld van de milieuzone die niet werkt hadden we beter kunnen inzetten op die LOP’s. Het is overigens ook in het belang van de gemeente dat die LOP’s er komen. De gemeente moet daarom meewerken in bestemmingsplannen en ervoor zorgen dat de business case mogelijk in plaats van onmogelijk wordt gemaakt.’

Verder praten

Karremans gaf verder aan de inrichting en exploitatie van LOP’s te willen overlaten aan het bedrijfsleven. ‘De gemeente moet de ruimte faciliteren. Dus als je een stuk grond ter beschikking stelt, moet je ook kijken naar de ruimtelijke ordening. Maar je moet het daarna wel aan ondernemers overlaten, de gemeente moet de inrichting en exploitatie niet zelf gaan doen.’ De aanwezige politici gaven tijdens de avond aan met transport- en logistieke sector verder te willen praten over de concrete invulling van de plannen.​

Gerelateerde onderwerpen

Logistiek en Supply chain