Versnel CO2-reductie voor transport

Elektrisch aangedreven vrachtauto’s, een snelle overgang naar biobrandstoffen en truck platooning zijn belangrijk in de transitie naar klimaatvriendelijk ondernemen in de transportsector.

​Dat stelt TLN als reactie op de Klimaattop die gisteren plaatsvond in Rotterdam. Overheden en bedrijfsleven hebben elkaar nodig om de CO2-reductie te versnellen.

Elektrische vrachtauto’s

Elektrisch aangedreven vrachtauto’s zijn de komende jaren van groot belang voor de bevoorrading van binnensteden. Maar ook vrachtauto’s die nog wel brandstofmotoren hebben, moeten voorlopig in steden worden toegelaten. Voor vrachtauto’s die die vanuit de regio de stad in moeten, zijn namelijk nog geen elektrische aandrijfsystemen beschikbaar.

Biobrandstoffen

Een snelle overgang van fossiele diesel naar biobrandstoffen draagt substantieel bij aan de vermindering van CO2. Voor brandstofleveranciers is het een belangrijke uitdaging om brandstoffen als biogas (LNG/CNG) en biodiesel (HVO) met een lage CO2-waarde tegen concurrerende kosten beschikbaar te stellen. Het deze week opgerichte Platform Duurzame Biobrandstoffen is daarvoor een waardevol initiatief.

Real life cases truck platooning

Truck platooning geldt als een belangrijke ontwikkeling om het vrachtverkeer duurzamer, veiliger en efficiënter te maken. Overheid, bedrijfsleven en transportsector hebben hoge verwachtingen van dit innovatieve smart mobility concept en hebben een gezamenlijke ambitie uitgesproken om truck platooning in 2020 in Nederland op grote schaal mogelijk te maken.  Om daar te komen is het belangrijk zo snel mogelijk met zogenaamde real life cases, ofwel pilots geïntegreerd in bestaande logistieke processen op de openbare weg, te starten. Doel is om vanuit een ‘learning by doing’ benadering het concept truck platooning naar de volgende fase te brengen. TLN-voorzitter Arthur van Dijk, Rijkswaterstaat-topman Jan Hendrik Dronkers, EVO-voorzitter Steven Lak en RAI-voorzitter Steven van Eijck ondertekenden gisteren op de Klimaattop onder toeziend oog van minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma een intentieverklaring om deze ambitie ook waar te maken.  ​​

truckplatooning_reallife.jpg

Gerelateerde onderwerpen

CO2-reductie; Truck Platooning