‘Vertragingen binnenvaart in Rotterdamse haven snel oplossen’

Het constructieve overleg met het Havenbedrijf Rotterdam, afgelopen vrijdag, is de eerste stap in de goede richting, aldus TLN /FENEX.

​TLN/FENEX heeft er in dit overleg op aangedrongen om, naast oplossingen voor de langere termijn, ook aan de slag te gaan met de verbeterslagen voor de korte termijn. De sector heeft immers snel oplossingen nodig. TLN/FENEX is van mening dat de oorzaken van de vertragingen niet bij één partij liggen, maar gezocht moeten worden in de samenwerking in de hele keten. TLN/FENEX benadrukte dan ook het belang van goede afspraken tussen ketenpartijen.

Al maanden last

Expediteurs hebben al maanden last van de vertraagde afhandeling van binnenvaartschepen. Dit leidt tot hoge kosten en gefrustreerde logistieke ketens. Tevens kiezen diverse expediteurs ervoor om hun goederen voortaan weer met vrachtwagens te vervoeren.

Aan oplossingen werken

Naast TLN/FENEX werd het overleg bijgewoond door vertegenwoordigers van barge operators, inland terminals, containerterminal operators, reders en verladers. Bij alle partijen bestond bereidheid om gezamenlijk aan oplossingen te werken. Er zijn tijdens het overleg verscheidene werkgroepen ingesteld die aan de slag gaan met het maken van verbeterslagen voor de korte termijn, terwijl anderen een analyse zullen maken van de logistieke ketens en te behalen procesverbeteringen.

3 miljoen euro

In november staat een nieuwe bijeenkomst ingepland om de voortgang op dit thema te bespreken. TLN/FENEX vindt het hierbij van belang dat goed wordt doorgepakt op het constructieve eerste overleg en dat er ook echt verbeterslagen gemaakt worden. Wat daarbij helpt, is dat het Havenbedrijf 3 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de gezamenlijke plannen die leiden tot een meer efficiënte en betrouwbare afhandeling van de containerbinnenvaart. Om aanspraak te maken op een lening uit dit fonds moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

Gerelateerde onderwerpen

Zeehavenlogistiek; Intermodaal vervoer