Verwarring rond milieuzone Rotterdam

Sinds kort stuurt de gemeente Rotterdam brieven naar eigenaren van voertuigen die volgens de kentekengegevens niet meer in de milieuzone in de stad zouden mogen komen. Voor vachtvoertuigen waarvoor een ontheffing als Bijzonder voertuig is afgegeven, blijkt de informatie echter niet altijd te kloppen


Sinds kort stuurt de gemeente Rotterdam brieven naar eigenaren van voertuigen die volgens de kentekengegevens niet meer in de milieuzone in de stad zouden mogen komen. Voor vachtvoertuigen waarvoor een ontheffing als Bijzonder voertuig is afgegeven, blijkt de informatie echter niet altijd te kloppen. Dat zorgt voor verwarring bij de ontheffingshouders, die hierover vragen aan TLN stellen. Als het om vrachtauto’s (>3,5 ton ttm) gaat, adviseert TLN de informatie uit de brief te controleren op www.milieuzones.nl. Die gegevens zijn bepalend voor de vraag of een vrachtauto de milieuzones in Nederland (en dus ook die in Rotterdam) in mag.

Sinds 1 januari 2016 is de Rotterdamse milieuzone in de stad aanzienlijk groter geworden en geldt bovendien ook voor personen- en bestelauto’s. Voor de communicatie hierover maakt Rotterdam o.a. gebruik van signaleringsborden langs de invalswegen en een aparte website: www.gezonderelucht.nl. Op die site kunnen eigenaren controleren of hun voertuig aan de eisen voldoet. Voor de kentekencheck op de signaleringsborden en de website maakt Rotterdam echter vooralsnog gebruik van een incomplete database.

De database bevat nog niet de landelijk afgegeven ontheffingen voor Bijzondere voertuigen, zoals verhuisauto’s of voertuigen met zware laadkraan. De kentekenchecks gegeven in die gevallen ten onrechte aan dat een voertuig er niet meer in mag. Op basis van dezelfde database worden door de gemeente nu ook brieven verstuurd. TLN heeft bij de gemeente aan de bel getrokken. De gemeente geeft aan dat het probleem wordt opgelost en dat er voor de handhaving – vanaf 1 mei aanstaande – wordt uitgegaan van de landelijke database voor Bijzondere voertuigen.

Om vast te stellen of een voertuig de milieuzone in Rotterdam en in andere steden in mag, is het beste om gebruik te maken van de kentekencheck op de landelijke website www.milieuzones.nl (klik op ‘Kentekencontrole’). Mocht u na 1 mei aanstaande toch worden geconfronteerd met onterechte boetes, laat het TLN dan weten!
 

Gerelateerde onderwerpen

Milieuzones