Treinverkeer op gang, maar maat is vol

Het treinverkeer door de Kanaaltunnel is volgens verschillende bronnen weer redelijk op gang, maar voor TLN is de maat écht vol. TLN beraadt zich naast politiek-diplomatieke acties momenteel ook op mogelijkheden die er zijn om aanvullend hierop een structurele oplossing te vinden vóór en mét onze leden die op Engeland rijden. Mocht u willen meedenken en meepraten over een alternatief voor Calais, neemt u dan even contact op met het team Internationaal via 088-4567433 of internationaal@tln.nl.

Het treinverkeer door de Kanaaltunnel is volgens verschillende bronnen weer redelijk op gang. Aan de Engelse kant rijden de treinen weer volgens dienstregeling. Aan de Franse kant rijden er vier treinen per uur en verbetert de situatie langzaam. Uiteraard is er nog wel sprake van flinke vertragingen voor de check-in en de totale transittijd die kan oplopen tot enkele uren. Ook op de A16 vanuit België richting Calais is sprake van vertragingen van ongeveer een halfuur vanwege wegwerkzaamheden.

Voor TLN is de maat écht vol. We wijzen de Franse autoriteiten rechtstreeks en via onze Nederlandse ministeries van Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu nogmaals op de urgentie van de problematiek en het feit dat maatregelen op korte termijn nodig zijn om de doorstroming en veiligheid in Calais te verbeteren. TLN beraadt zich momenteel ook op mogelijkheden die er zijn om aanvullend op deze politiek-diplomatieke acties een structurele oplossing te vinden vóór en mét onze leden die op Engeland rijden. De vluchtelingenstroom zal de komende tijd niet kleiner worden en de Franse autoriteiten lijken géén extra maatregelen te nemen om te voorkomen dat migranten elke dag de platforms en tunnels kunnen bereiken. Dit brengt zoveel vervoersonzekerheid en risico's voor u met zich mee, dat er naar andere oplossingen gezocht moet worden. TLN heeft daar al ideeën over, maar wil juist met u in gesprek om uw ervaringen en suggesties te vernemen. Mocht u willen meedenken en meepraten over een alternatief voor Calais, neemt u dan even contact op met het team Internationaal via 088-4567433 of internationaal@tln.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur