Voorlichtingsbijeenkomsten Vlaamse proef met LZV’s

De nieuwe proef met LZV’s in Vlaanderen staat op het punt van start te gaan. Het ministerieel besluit voor de proef zal op korte termijn door de Vlaamse minister van Verkeer ondertekend worden.

Daarna kunnen bedrijven hun aanvragen indienen. De beoogde startdatum is 1 juli.

Wegennet​

Vanaf de start van de proef komt er een wegennet beschikbaar waarop LZV’s met ontheffing mogen rijden. Het wegennet bevat alle snelwegen in Vlaanderen, inclusief een aantal bedrijventerreinen alsmede de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Wegen naar laad-/loslocaties die (nog) niet zijn vrijgegeven, zogenaamde aantakkingstrajecten, kunnen apart aangevraagd worden.

Grensoverschrijdend

Belangrijk punt is dat grensoverschrijdend vervoer in het kader van de proef is toegestaan. Deelname aan de proef staat voor iedereen open die aan de voorwaarden voldoet. Deze zijn nog niet helemaal bekend, maar duidelijk is wel dat ze veel gelijkenis vertonen met de voorwaarden in Nederland. Het maximum gewicht is in ieder geval 60 ton.

Drie voorlichtingsbijeenkomsten

Om bedrijven bij het aanmelden en aanvragen van trajecten zoveel mogelijk te begeleiden, worden er drie voorlichtingsbijeenkomsten in België georganiseerd. Bij deze bijeenkomsten zal het ministerie uitleg geven over de komende pilot en de procedures om hieraan deel te nemen. De bijeenkomsten zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Ze vinden plaats op de volgende data:

  • 13 juni om 15.00 uur bij TLV (Land van Rodelaan 20, 9050 Gentbrugge) - inschrijven
  • 18 juni om 12.30 uur bij UPTR/Paycover (Engelse Wandeling 2, 8500 Kortrijk) - inschrijven
  • 20 juni om 10.00 uur bij Febetra (Stapelhuisstraat 5a, 1020 Brussel) - inschrijven

Bedrijven die interesse hebben om hierbij aanwezig te zijn, kunnen zich voor deze bijeenkomsten aanmelden. Dat kan via de bijgevoegde links.

Voorlichtingsbijeenkomst bij TLN

TLN heeft het ministerie van Vlaanderen gevraagd om samen met TLN ook in Nederland een aparte voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Dit bleek helaas niet mogelijk. TLN heeft daarom besloten om op basis van alle beschikbare informatie zelf een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Deze vindt plaats op woensdagmiddag 20 juni om 15.00 uur bij TLN in Zoetermeer. Bedrijven die hierbij aanwezig willen zijn, kunnen zich daarvoor aanmelden. De uitnodigingen hiervoor worden binnenkort verstuurd.

Gerelateerde onderwerpen

Ecocombi / LZV