Vracht- en bestelverkeer Rotterdam gespot

In de week van 31 augustus registreren camera’s in opdracht van Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam welk bestel- en vrachtverkeer er in de spits op een aantal locaties in en rond Rotterdam rijdt.

De Verkeersonderneming* zoekt naar mogelijkheden om de bereikbaarheid in de regio Rotterdam te verbeteren. In de week van 31 augustus registreren camera’s in opdracht van Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam welk bestel- en vrachtverkeer er in de spits rijdt. Met bedrijven die frequent worden gezien, neemt De Verkeersonderneming contact op. De Verkeersonderneming werkt al jaren samen met logistieke bedrijven in de Rotterdamse regio. Dit leidde in de afgelopen jaren al tot meer nachtrijden en meer vervoer over water en spoor.

Truckspotten
De camera’s staan op de A20 en de Maasboulevard en registreren de belettering op de voertuigen. Dit zijn dus de reclame-uitingen en bedrijfsnamen en geen kentekens. Met bedrijven die frequent in de spits worden gezien, wordt contact opgenomen. Per bedrijf wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om minder in de spits te rijden.

Aanpak logistiek
Ruim 50 bedrijven startten de afgelopen jaren initiatieven. Transportbedrijven verplaatsten ritten naar de nacht en het weekend, verladers en terminals zetten meer containers op binnenvaart en spoor en bedrijven verruimden de openingstijden zodat buiten de spits kon worden gereden. In totaal levert dat dagelijks 900 vrachtwagens minder op in de spits in Rotterdam. De Verkeersonderneming hielp in sommige gevallen initiatieven op te starten en in andere gevallen te ondersteunen.

Beter Benutten Vervolg
In Beter Benutten Vervolg wordt wederom de samenwerking met logistiek gezocht. Nieuw is dat nu ook naar bestelverkeer wordt gekeken. Het programma loopt tot eind 2017.

TLN betrokken
TLN is nauw betrokken bij het programma Beter Benutten Vervolg. Zo trekt TLN samen met de gemeente Rotterdam het thema stedelijke logistiek. Heeft u als lid van TLN vragen of opmerkingen over het programma Beter Benutten Vervolg of heeft u ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van efficiëntere logistiek door de spitsen te mijden? Geeft u die dan door aan regionaal beleidsadviseur Leander Hepp via 088-4567458 of lhepp@tln.nl.

*De Verkeersonderneming is de uitvoeringsorganisatie voor het programma Beter Benutten Vervolg van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de regio Rotterdam. Initiatiefnemers van deze samenwerkingsorganisatie zijn de gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat. VNO-NCW, MKB Rotterdam, Deltalinqs, EVO, TLN, provincie Zuid-Holland, gemeenten Nissewaard, Barendrecht en Krimpen aan den IJssel en politie Rotterdam-Rijnmond zijn de belangrijkste adviseurs. Het doel is het bereikbaar maken en houden van Rotterdam (haven, stad en regio) door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken. De Verkeersonderneming is winnaar van Het Gouden RAI Wiel “omdat zij op verfrissende en praktische wijze regionale uitdagingen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid oppakt.” (LHe)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur