Vragenlijst milieuzone Rotterdam

TU Delft en Ecorys onderzoeken de mogelijke economische effecten van de uitbreiding van de milieuzone in Rotterdam.

​Daarbij wil men zich ook een beeld vormen van de gevolgen voor de leden van TLN. Het kan zijn dat u vanwege de uitbreiding van de milieuzone voertuigen versneld heeft moeten afschrijven of andere extra kosten heeft moeten maken.

TU Delft en Ecorys zijn erg geïnteresseerd in de economische effecten en vragen u daarom 5 minuten van uw tijd om een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is volledig vertrouwelijk.

Met de verworven inzichten proberen de TU Delft en Ecorys de negatieve gevolgen van milieuzones te minimaliseren. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Gerelateerde onderwerpen

Milieuzones; Planning en infrastructuur