Wacht met aanschaf on board units

TLN adviseert haar leden voorlopig te wachten met het aanschaffen van on board units waarmee vanaf 1 april 2016 de kilometerheffing in België kan worden betaald. De Waalse zusterorganisatie UPTR heeft om uitstel gevraagd en het is heel goed mogelijk dat uw huidige on board units voor b.v. de Duitse maut of Franse tol ook in staat zijn om de Belgische kilometerheffing te betalen.

​Sinds gisteren zijn on board units (OBU's) te koop waarmee vrachtauto's vanaf 1 april 2016 de Belgische kilometerheffing kunnen gaan betalen. TLN adviseert haar leden vooralsnog te wachten met het aanschaffen ervan. Eén van de Belgische zusterorganisaties (UPTR) heeft om uitstel van de invoering gevraagd en de Europese Commissaris voor Mededinging gevraagd 'om na te gaan of het systeem van de kilometerheffing de interoperabiliteitsregels wel respecteert en geen geval van monopolie vormt'. De argumentatie is meerledig, maar het belangrijkste argument is het volgende. UPTR is van mening dat uitvoeringsorganisatie ViaPass op dit moment uitsluitend Satellic aanwijst als leverancier van de OBU's, terwijl andere leveranciers pas op 16 september zijn geïnformeerd over de technische voorwaarden waaraan zij met hun producten moeten voldoen. Dit geeft hen zowel inhoudelijk als in de tijd een achterstand. Onacceptabel volgens UPTR. Immers, transportbedrijven zouden zonder het nu te weten reeds kunnen beschikken over een OBU, bijvoorbeeld voor de tol in Frankrijk of de maut in Duitsland, die óók geschikt is voor de kilometerheffing in België. 

​TLN organiseert op donderdag 22 oktober aanstaande tijdens de BedrijfsautoRAI een themasessie over 'Internationale ontwikkelingen'. Daar komen ViaPass en Satellic een inhoudelijke presentatie geven over de Belgische kilometerheffing. Leden van TLN hebben tijdens deze sessie de ruimte om alle vragen te stellen die zij hebben over de dingen die zij moeten regelen om vanaf 1 april 2016 te voldoen aan de wetgeving. TLN adviseert haar leden om in ieder geval tot 22 oktober te wachten met het aanschaffen van OBU's en het aangaan van contracten met bestaande leveranciers en de berichtgeving vanuit TLN goed te volgen (SB). 

Gerelateerde onderwerpen

Tol en kilometerheffing buitenland