Wallonië gaat proef met ecocombi’s beginnen

In navolging van Vlaanderen gaat ook Wallonië een pilot met ecocombi’s starten. De precieze deelnemersvoorwaarden zijn nog niet bekend, maar deze lijken op voorhand veel soepeler te zijn dan in Vlaanderen.

​Wallonië is lang tegen de inzet van ecocombi’s geweest. De komst van de nieuwe regering in 2014 heeft daar verandering in gebracht. De regering heeft inmiddels groen licht gekregen van het Parlement om met een pilot te starten. Het wachten is enkel nog op de uitvoeringsbesluiten waarin alle voorwaarden komen te staan. Deze worden naar verwachting in september gepubliceerd. Daarna kan de proef van start gaan.

Deelnemersvoorwaarden Wallonië minder streng

Alles wijst erop dat de deelnemersvoorwaarden voor Wallonië beduidend minder streng zullen zijn dan in Vlaanderen. Zo is er geen beperking voor het aantal vergunningen en deze mogen ook betrekking hebben op het volledige Waalse wegennet.

Elke aanvraag zal individueel beoordeeld worden door de Waalse overheidsdienst en de ontheffingen zijn twee jaar geldig met de mogelijkheid om ze jaarlijks te verlengen. Er geldt vooralsnog ook geen einddatum voor de testperiode.

Voor wat betreft de voertuigeisen en andere voorwaarden zijn onder meer de volgende eisen van toepassing:

  • Minimaal Euro 5 met een noodremsysteem en ESP, als ook een nauwkeurig meettoestel voor brandstofverbruik.
  • Uitgesloten zijn modal shifts naar de weg, ADR, levend vee en tanktransport (uitgezonderd water en melk).
  • Chauffeur moet 5 jaar rijervaring hebben en een specifieke opleiding hebben gevolgd die door Wallonië wordt georganiseerd.
  • Maximaal gewicht 60 ton, maximale lengte 25,25 meter.

Status proef in Vlaanderen

En hoe staat het met de proef in Vlaanderen? Deze is officieel in juli 2014 van start gegaan. Vooral vanuit Nederland was er veel animo om hieraan deel te nemen. Vanwege de strenge voorschriften zijn er van de bijna 250 ingediende trajecten slechts zes overgebleven.

De eerste ecocombi is in januari 2015 de weg op gegaan. Later is daar nog een tweede combinatie bijgekomen. Mogelijk dat er nog een paar ecocombi’s bijkomen, maar daar blijft het bij. De proef in Vlaanderen loopt twee jaar en kan verlengd worden. Nieuwe aanmeldingen zijn echter niet meer mogelijk.

Beneluxproef met ecocombi’s

De komende proef in Wallonië beperkt zich vooralsnog tot het Waalse wegennet. Het succes van deze proef is echter in grote mate afhankelijk van de mogelijkheid om ook in Vlaanderen te kunnen rijden. Achter de schermen vinden er gesprekken plaats om te kijken of er ook trajecten tussen Wallonië en Vlaanderen mogelijk zijn.

Ook komt er overleg met Nederland om te zien of er mogelijkheden zijn om grensoverschrijdend vervoer tussen Nederland en Wallonië en Vlaanderen toe te staan. De hiervoor benodigde wetgeving vanuit de Benelux is inmiddels gepubliceerd. Luxemburg heeft wel getekend, maar doet niet mee.

Het is nu aan de landen en Gewesten om onderling tot afspraken te komen. TLN streeft ernaar om dit zo snel mogelijk toe te staan.

Gerelateerde onderwerpen

Ecocombi / LZV