Wallonië gaat vervoerders helpen

TLN heeft via diverse media vernomen dat de Waalse overheid ​extra maatregelen wil gaan nemen om kleine bedrijven in het wegvervoer te steunen.

Deze afspraak zou de Waalse minister gemaakt hebben met organisaties van zelfstandige vervoerders, in reactie op de invoering van de kilometerheffing en de wegblokkades die boze vervoerders deze week hebben opgeworpen. 

Er zouden vijf maatregelen worden voorbereid: financiële steun bij tijdelijke problemen, vereenvoudiging van toegang tot krediet, gemakkelijkere verstrekking van voorschotten, een vertegenwoordiging in het begeleidingscomité van de kilometerheffing en het gebruik van inkomsten uit boetes die ViaPass eventueel aan Satellic oplegt voor steun aan vervoerders die worden benadeeld door technische defecten aan de On Board Units.

TLN heeft dit reeds lange tijd aan zien komen en staat op scherp. Het staat een land uiteraard vrij om afspraken te maken met het bedrijfsleven over stimuleringsmaatregelen die het ondernemerschap moeten bevorderen. Dat gebeurt in Nederland ook. De Nederlandse overheid heeft ook simuleringsprogramma's voor topsectoren zoals logistiek. Echter, TLN zal de recent gemaakte afspraken in Wallonië scherp toetsen aan de Europese regels voor staatssteun. Zo is het voor overheden verboden om individuele bedrijven financieel te steunen. TLN heeft bij diverse instanties de details van de afspraken opgevraagd en beoordeelt aan de hand daarvan de wetmatigheid ervan.

TLN vraagt de Nederlandse overheid ook om flankerende maatregelen in reactie op de invoering van de Belgische kilometerheffing. TLN heeft de ministers van Infrastructuur en Milieu en Financiën medio december 2015 voorgesteld de motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto's tot het Europees minimum te verlagen en de tarieven voor het Eurovignet voor milieuvriendelijke vrachtauto's te verlagen. TLN is in afwachting van een reactie van beide bewindspersonen.  

Gerelateerde onderwerpen

Belgische kilometerheffing