Wallonië stelt tarieven vast

De Waalse regering heeft gisteren de tarieven voor de kilometerheffing voor vrachtverkeer vastgesteld. Deze gaat naar verwachting op 1 april 2016 in. De Waalse regering volgt de onlangs bekend gemaakte Vlaamse tarieven.

De Waalse regering heeft gisteren de tarieven voor de kilometerheffing voor vrachtverkeer vastgesteld. Deze gaat naar verwachting op 1 april 2016 in. De Waalse regering volgt de onlangs bekend gemaakte Vlaamse tarieven. De heffing gaat gelden op 300 kilometer méér weglengte dan de 1.950 kilometer waarop het eurovignet momenteel betrekking heeft. Dat moet sluipverkeer op het onderliggend wegennet voorkomen.

 

 

De Waalse regering rekent op 200 tot 220 miljoen euro inkomsten per jaar dat volledig naar het onderhoud van het wegennet zal gaan. TLN vindt het ondanks onbegrip voor de invoering van de kilometerheffing in zijn huidige vorm niet meer dan logisch dat alle opbrengsten volledig worden geherinvesteerd in de broodnodige vernieuwing van het wegennet. Dit staat in contrast met de wijze van invoering in Vlaanderen, waar slechts dertig procent wordt geherinvesteerd en de overige inkomsten naar de algemene middelen vloeien. Ook vindt TLN het logisch dat er een eenduidig tarief in Wallonië en Vlaanderen komt. TLN is echter waakzaam op eventuele oneerlijke compensaties van de Waalse transportsector. Daarover voert de Waalse regering momenteel gesprekken met de sector. TLN heeft haar zorgen over verslechtering van de concurrentiepositie van de Nederlandse sector opnieuw bij de minister van Infrastructuur en Milieu geuit.

TLN is beducht voor de geruchten die gaan over de tarieven in het Brusselse gewest, die vanmiddag nog niet bevestigd konden worden. In het Belgische hoofdstedelijk gewest is nog geen formeel besluit genomen, maar komen naar verwachting drie tarieven: een autosnelwegtarief gelijk aan dat van Vlaanderen en Wallonië, een tarief van 25 cent per kilometer op de regionale wegen en een tarief van maar liefst 37,5 cent per kilometer op alle gemeentelijke wegen. Als deze daadwerkelijk vastgesteld zouden worden, vindt TLN de tarieven voor regionale en gemeentelijke wegen opvallend hoog. We vragen ons af of dit in overeenstemming is met de Europese wegenkostenrichtlijn. TLN heeft deze vraag neergelegd bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Gerelateerde onderwerpen

Tol en kilometerheffing buitenland