Werkbezoek plattelandswegen Midden-Holland

Op 11 april vond een werkbezoek plaats van het Provinciaal Verkeer- en Vervoerberaad aan regio Midden-Holland.

​Tijdens het werkbezoek was speciaal aandacht voor het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan Midden-Holland (RVVP) en het onderzoek landbouw- en zwaar vrachtverkeer op plattelandswegen. Ook TLN was bij het werkbezoek aanwezig.

Namens de regio verwelkomde Kees de Jong (voorzitter van het regionaal bestuurlijk overleg verkeer en vervoer Midden-Holland) de gasten met een toelichting op het eindconcept van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan Midden-Holland. Het plan is in concept klaar en ligt ter consultatie voor bij de deelnemende gemeenten.

Er is ingegaan op de belangrijkste speerpunten en projecten voor de komende jaren. In het vervolg van het werkbezoek ging de aandacht uit naar landbouw- en zwaar vrachtverkeer op plattelandswegen in Midden-Holland. In de tweede helft van 2015 is in de regio Midden-Holland een onderzoek uitgevoerd naar de problemen rondom zwaar verkeer op plattelandswegen. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met enkele omliggende gemeenten.

De bevindingen uit het onderzoek zijn toegelicht en vervolgens is een aantal locaties bezocht om de geconstateerde punten in de praktijk te ervaren, zoals Hoveniers- en Aannemersbedrijf GWW A. Molenaar in Bergambacht en De Vries Stolwijk B.V. in Stolwijk. De bestuurders hadden hier de gelegenheid om een aantal grote landbouwvoertuigen te bezichtigen om een gevoel te krijgen bij de omvang en manoeuvreruimte van de machines.

Deelnemers aan werkbezoek

Periodiek treffen de voorzitters verkeer en vervoer van de regio’s in Zuid-Holland elkaar in het Provinciaal Verkeer- en Vervoerberaad (PVVB), voorgezeten door gedeputeerde Floor Vermeulen. Andere deelnemers aan het werkbezoek waren Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Zij werden vertegenwoordigd door resp. hoofdingenieur-directeur Ruud Splitthoff en heemraad Paul van den Eijnden.

Omdat Regio Midden-Holland bezocht werd waren bij dit werkbezoek ook alle wethouders verkeer en vervoer van de gemeenten in Midden-Holland aanwezig. Tevens was, gezien de thematiek van het werkbezoek, een aantal deelnemers aan het onderzoek landbouw- en zwaar vrachtverkeer op plattelandswegen aanwezig: VVN, CUMELA, LTO en TLN.

Onderzoek breed uitgezet

Bij het onderzoek waren alle wegbeheerders in het onderzoeksgebied betrokken: de provincies Zuid-Holland en Utrecht, het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeenten Krimpenerwaard, Zuidplas, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Woerden, Zoeterwoude, Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Er werd nauw samengewerkt met andere belanghebbenden rond deze problematiek: agrariërs, loonbedrijven, transporteurs, verkeersveiligheidsorganisaties, politie en bewoners.

Meer informatie

Meer informatie waaronder relevante rapportages vindt u op de website van de Regio Midden Holland. Ervaart u als lid van TLN problemen met de wegen in het buitengebied van Midden-Holland of heeft u vragen of opmerkingen over dit bericht? Neemt u dan contact op met Leander Hepp, tel. 088 456 74 58 of e-mail lhepp@tln.nl​.​​​

Gerelateerde onderwerpen

Verkeersveiligheid; Planning en infrastructuur