Zienswijze TLN op plannen A15/A12

TLN heeft een zienswijze ingediend op het ontwerptracébesluit voor de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 tussen Velperbroek en Oud-Dijk.

Deze projecten zijn samengevoegd onder de noemer ViA15. Het ontwerptracébesluit lag tot en met 23 december ter inzage. Leden van TLN kunnen een digitaal afschrift van de zienswijze van TLN hier downloaden. 

Spoedige realisatie

In de zienswijze bepleit TLN onder meer een spoedige realisatie van zowel de doortrekking van de A15 als de verbreding van de A12. Want ondanks een afname van de files in de regio Arnhem - Nijmegen op wegen als de A50 tussen Grijsoord en Ewijk, nemen de files op andere wegen waaronder de A12 juist toe. Met navenante economische schade die het vervoerend bedrijfsleven daardoor lijdt. Het is dus zaak dat de realisatie van de projecten niet nog meer vertraging ondervindt.

Tolheffing en parkeren zorgpunten

Twee andere aspecten die in de zienswijze van TLN aan bod komen, zijn de tolheffing en het tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtauto's in de regio. Wat de tolheffing betreft is met name het innen van de tol bij buitenlandse voertuigeigenaren een aandachtspunt. Voor TLN is daarbij een level playing field het uitgangspunt. Ten aanzien van het parkeren verdwijnt vanwege de doortrekking van de A15 de huidige verzorgingsplaats Oudbroeken langs de A12. Omdat langs het nieuwe tracé geen verzorgingsplaats is gepland, roept TLN Rijkswaterstaat op om elders, bijvoorbeeld op de grensovergang Beek van de A12, nieuwe parkeerplaatsen voor vrachtauto's te realiseren.

Vragen/opmerkingen voor TLN?

Heeft u vragen of opmerkingen over de zienswijze van TLN of de inhoud van dit bericht? Neemt u dan contact op met regionaal beleidsadviseur Leander Hepp via 088-4567458 of lhepp@tln.nl. Klik op de link voor meer informatie over het project ViA15. (LHe) 

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur