Modellen afstandsverklaring waarde vakantiedag

Door TLN zijn modellen voor de afstandsverklaring waarde vakantiedag ontwikkeld.

​In het cao-akkoord is over de waarde van een vakantiedag onder meer afgesproken dat iedere werknemer ingedeeld in loonschaal A'​ tot en met loonschaal H in 2019 recht heeft op een eenmalige uitkering van 750 euro bruto. Om aan deze uitkering te voldoen dient de werknemer gedurende het gehele kalenderjaar 2018 bij de werkgever in dienst te zijn geweest en in dat jaar minimaal 100 uren te hebben gewerkt waar een toeslag aan verbonden is, niet zijnde de ploegen- en de persoonlijke toeslag.

Uitbetaling

Deze uitkering wordt uitbetaald in drie termijnen van ieder 250 euro bruto, op 31 maart, 30 juni en 30 september 2019.
Voorwaarde voor deze toeslag is dat de werknemer afstand doet van zijn rechten aangaande de vergoeding van de structurele toeslagen over de genoten vakantiedagen van de jaren 2014-2018.

​​Modellen

Door TLN zijn twee modellen van een afstandsverklaring omtrent de waarde van de vakantiedagen 2014-2018 ontwikkeld. Deze modellen​ kunt u hier downloaden (exclusief voor leden, zie punt 20 en 21, onder 'Praktische informatie'​​). Het eerste model is een formele vaststellingsovereenkomst welke door beide partijen (individuele werknemer en werkgever) moet worden ondertekend. Het andere model is een algemene beschrijving voor de werknemer waarin de afstandsverklaring waarde van de vakantiedag wordt toegelicht. 

Gerelateerde onderwerpen

Cao; Cao-onderhandelingen