Nog twee dagen voor AVG

Bedrijven hebben nog twee dagen de tijd om te voldoen aan de verplichtingen van de nieuwe privacywet AVG. TLN ondersteunt de leden hierbij.

​​Wie nog niet begonnen is, wordt dringend aangeraden dat zo snel mogelijk te doen. Het is nog niet te laat; het kan nog. TLN ondersteunt de leden op een heel praktische manier. 

Er is een online hulpmiddel beschikbaar dat in 15 stappen door alle verplichtingen heen gaat: het AVG-programma. Het merendeel van de leden is daarmee in enkele uren klaar. 

Korting vo​​​or TLN-leden

TLN-leden krijgen een korting van 50% op gebruik van dit programma. Voor meer informatie en aankoop van het programma zie www.avgvoorhetmkb.nl

Leden kunnen gebruik maken van de kortingscode TLNAVG50. De prijs van het programma is afhankelijk van het aantal medewerkers.  

Privacy​​wet

Op 25 mei 2018 moeten alle bedrijven voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de privacywet die Europa heeft opgelegd. Doel van de wetgever is te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen, waardoor bijvoorbeeld identiteitsfraude kan plaatsvinden. 

De wet verplicht bedrijven een aantal zaken vast te leggen en juridisch te regelen. Je moet kunnen aantonen er alles aan gedaan te hebben om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan.

Mocht er iets misgaan en gegevens ‘op straat’ komen te liggen (een zogeheten datalek) of als er controle plaatsvindt en zaken zijn niet op orde, kan de Autoriteit Persoonsgegevens zware boetes opleggen. Bestuurders en directieleden zijn hierbij persoonlijk aansprakelijk. Een datalek kan bijvoorbeeld al bestaan uit een lijst van namen van klanten of opdrachtgevers. 

Gerelateerde onderwerpen

Privacy