Kabinet bevestigt plannen logistiek in klimaatbeleid

Het kabinet laat qua logistiek het ontwerp-Klimaatakkoord onveranderd, bleek na presentatie van de klimaatvoorstellen vandaag. TLN heeft wel zorgen over plannen voor landbouw en industrie: die kunnen Nederlands concurrentiepositie en de logistiek schaden.

​​​​​De maatregelen die het kabinet voorstelt op het gebied van transport en logistiek sluiten nauw aan op de duurzaamheidsvisie van TLN. TLN is één van de deelnemers aan de zogeheten Mobiliteitstafel die de afspraken over mobiliteit en transport vorig jaar voorbereidde voor het voorlopige Klimaatakkoord​ dat in december naar buiten kwam. In de definitieve kabinetsvoorstellen​​ van vandaag zijn de afspraken over logistiek vrijwel hetzelfde gebleven. 

Maatregelen voor zero emission

De belangrijke voorstellen op het vlak van logistiek zijn vandaag bevestigd. Het kabinet wil dat er zero emission-zones komen voor vracht- en bestelauto’s in de grotere steden en zorgt er samen met die steden voor dat die zones overal ongeveer hetzelfde zijn. Verder komt er een subsidie voor transportondernemers die een elektrische vrachtauto kopen en is vastgelegd dat er een overgangsregeling komt voor de toegang tot zero emission-zones voor bestaande Euro-6-vrachtauto’s.  

Andere maatregelen voor logistiek

Om bij te dragen aan CO2-reductie wordt er meer duurzame biobrandstof bijgemengd bij benzine en diesel. Daarnaast onderzoekt de overheid of een groter deel daarvan gebruikt kan worden voor het goederenvervoer buiten de binnensteden. Verder komt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een tijdelijke teruggaveregeling voor accijns op LNG. Afspraak is ook dat vervoerders en verladers samen zorgen voor meer efficiëntie in logistiek zodat het aantal kilometers met vrachtauto’s vermindert. De overheid helpt deze samenwerking mogelijk te maken. De netto-opbrengsten van de kilometerheffing voor vrachtauto’s gaan terug naar de sector om verduurzaming te versnellen. TLN vindt dit een evenwichtig pakket, maar blijft ervoor waken dat het kabinet deze afspraken nakomt en dat de uitvoering voor ondernemers in de praktijk haalbaar is. 

Zorgen over landbouw en industrie

TLN deelt de zorgen van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland​ over de concurrentiepositie van Nederland. Door onder andere de onduidelijkheid rond de aangekondigde CO2-heffing voor industriële bedrijven, wordt het lastiger voor Nederlandse bedrijven om te concurreren. Als het in andere sectoren daardoor minder goed gaat, worden er minder goederen vervoerd en hebben bedrijven in transport en logistiek daar dus last van.

Tweede Kamer aan zet

Het klimaatbeleid is met deze voorstellen nog niet definitief: eerst bespreken de Tweede en Eerste Kamer de voorstellen en kunnen er nog wijzigingen volgen voordat ze omgezet worden in wetten. Uiteraard houdt TLN dit klimaatbeleid in wording ook in de rest van het traject goed in de gaten.

Gerelateerde onderwerpen

Duurzaamheid