Tirol slaat door

Voor de derde keer probeert Tirol het zgn. sectorale rijverbod in te voeren. Nadat eerdere pogingen door tussenkomst van het Hof van Justitie (2x) waren gestrand schiet Tirol nu echt helemaal door. De Europese Commissie heeft 11 maart jl. namelijk definitief stelling genomen en gezegd  dat de invoering van een dergelijk rijverbod niet verenigbaar is met Europees recht en het dus niet ingevoerd mag worden. Tirol legt dit echter naast zich neer en wil doorgaan met een gefaseerde invoering, te  beginnen vanaf 1 oktober 2016.

Tirol lapt EU aan haar laars
Voor de derde keer probeert Tirol het zgn. sectorale rijverbod in te voeren. Nadat eerdere pogingen door tussenkomst van het Hof van Justitie (2x) waren gestrand schiet Tirol nu echt helemaal door. De Europese Commissie heeft 11 maart jl. namelijk definitief stelling genomen en gezegd  dat de invoering van een dergelijk rijverbod niet verenigbaar is met Europees recht en het dus niet ingevoerd mag worden. Tirol legt dit echter naast zich neer en wil doorgaan met een gefaseerde invoering, te  beginnen vanaf 1 oktober 2016.

Achtergrond
Tirol wil al sinds 2003 een sectoraal rijverbod invoeren om de luchtkwaliteit op de A12 in het Inntal te verbeteren. Bepaalde soorten goederen zoals o.a. staal, stenen, afval, aarde, rondhout, kurk en voertuigen zouden verplicht per spoor vervoerd moeten worden. Met name het transitovervoer van deze goederen naar Italië zou hierdoor niet meer over de weg kunnen, omdat het verbod zowel de A12 en A13 (Brennerroute) zou treffen. TLN is principieel tegen een dergelijke verplichte modal shift.

Verzet
Al vanaf 2003 verzetten TLN en haar Europese zusterorganisaties zich met succes tegen de invoering van dit rijverbod. Tot nu toe is het nog steeds niet ingevoerd en het Hof van Justitie oordeelde in 2005 zelfs dat het rijverbod definitief in strijd is met het vrij verkeer van goederen. Vorig jaar trachtte Tirol het rijverbod opnieuw in te voeren, geruggesteund door de constatering van de Europese Commissie dat er inderdaad sprake is van een verslechtering van de luchtkwaliteit in Tirol. De Commissie heeft Oostenrijk zelfs opgedragen met maatregelen te komen om de in de EU afgesproken luchtkwaliteitsdoelstellingen te behalen. In Tirol liggen die te hoog.

De EC heeft vrijdag 11 maart 2016 stelling genomen en gezegd dat het sectorale rijverbod het minst geschikte middel is om verbetering van de luchtkwaliteit in Tirol te bereiken. Bovendien grijpt het middel het meest in op een van de fundamenten van de EU: een vrij verkeer van goederen.  De Commissie dwingt Oostenrijk met andere, minder ingrijpende, maatregelen te komen zoals o.a verlaging maximumsnelheid op de A12 naar 80 km voor personenauto's en 60 voor vrachtauto's.  

Als reactie op deze afwijzing door de Commissie trekt Tirol nu haar eigen plan. De lokale Tiroler overheid heeft besloten gewoon door te gaan met een fasegewijze invoering van het rijverbod per 1 oktober 2016. Vanaf die datum mogen Euro 2 solo voertuigen niet meer worden ingezet. Najaar 2017 geldt dit ook voor Euro 3 voertuigen. Vanaf juli 2018 moet het rijverbod in zijn oorspronkelijke vorm zijn in werking zijn getreden. Dat betekent dus ook een verbod voor Euro 6 voertuigen!  En dat zou de Nederlandse sector wel raken.

TLN blijft zich daarom verzetten tegen de invoering.  TLN vindt het verbazingwekkend dat de Oostenrijke regering blijkbaar niet kan verhinderen dat een provincie als Tirol een "Alleingang" door kan zetten en Europees recht aan haar laars lapt. Dit kan niet anders dan uitmonden in opnieuw een klacht indienen bij het Hof van Justitie. TLN verwacht dat de Commissie  zelfs een kort geding aanspant, om te voorkomen dat het vrij verkeer van goederen wordt aangetast. Dat is immers in 2005 ook, met succes, gebeurd.

 

 

 

 

Gerelateerde onderwerpen

Milieuzones