Onderhandelingen over een nieuwe cao zijn van start gegaan

Op vrijdag 9 september is het cao-overleg tussen Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de vakbonden weer begonnen. Eerder dan gebruikelijk zaten we met elkaar aan tafel om te komen tot een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.

Het eerste cao-overleg stond voor TLN vooral in het teken van het verkrijgen van een toelichting op de voorstellen die door FNV, CNV en De Unie zijn gedaan en een korte kennismaking. TLN heeft de vakbonden deelgenoot gemaakt van het dilemma van enerzijds de wens om te komen tot vernieuwing van de cao en anderzijds de behoefte vanuit werkgevers en werknemers om spoedig zicht te krijgen op de loonontwikkeling voor 2023.

De eerste onderhandelingsronde verliep voorspoedig en in constructieve sfeer. TLN heeft aangegeven dat er nog intern overleg moet plaatsvinden met de Sociale Commissie en het bestuur over een definitief mandaat. Dit zal voor de volgende overlegronde afgerond zijn.

De volgende overlegronde staat gepland op 28 september. Dan staat een meer inhoudelijke behandeling van de voorstellen op de agenda. De belangrijke thema’s voor TLN zijn een verantwoorde loonontwikkeling, modernisering van de cao en de krappe arbeidsmarkt.

Bijgaand de voorstellen van de bonden:

Op onze website is meer informatie te lezen over de cao-onderhandeling met betrekking tot het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.