Ontheffing voor transport gevaarlijke stoffen door Kiltunnel tijdens afsluiting Haringvlietbrug

Rijkswaterstaat sluit van vrijdag 9 juni 22.00 uur tot vrijdag 4 augustus 23.00 uur de Haringvlietbrug in de A29 af voor renovatiewerkzaamheden aan de brugklep. De Haringvlietbrug is de enige verbinding van en naar de Hoeksche Waard voor vervoerders van gevaarlijke stoffen van tunnelcategorie A, B en C.

Om te voorkomen dat de Hoeksche Waard voor deze transporten onbereikbaar wordt, kunnen vervoerders van gevaarlijke stoffen van genoemde categorieën een ontheffing aanvragen om gebruik te maken van de Kiltunnel in de N217. Het gaat hier om een bijzondere situatie waaraan voorwaarden worden gesteld uit oogpunt van tunnelveiligheid.

De ontheffing wordt per vervoerder voor de gehele afsluitingsperiode verleend door ILT en kan hier worden aangevraagd: Aanvraag ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) | MijnILT (ilent.nl). In de aanvraag moeten alle vervoerde stoffen (UN nummers) en bestemming(en) vermeld worden.

Een uur per dag met begeleiding

In beide richtingen zijn van maandag tot en met vrijdag gedurende één uur per dag transporten met ontheffing toegestaan. Tussen 10.00 uur en 11.00 uur kunnen transporten richting de Hoeksche Waard en tussen 15.00 en 16.00 uur richting Dordrecht. De transporten moeten worden begeleid door de, door Rijkswaterstaat en de Kiltunnel geregelde, transportbegeleider (Exceptioneel Transport Europa, E.T.E.). De begeleiding rijdt achter het transport, houdt het overige verkeer op afstand en voorkomt dat het transport wordt ingehaald. Voor en tijdens de passage van de tunnel rijdt het transport niet harder dan 50 km/u. Na passage van de tunnel zal de transportbegeleider de weg weer vrijgeven.

Transporten vooraf aanmelden

Naast het aanvragen van een ontheffing moet elk afzonderlijk transport minimaal drie uur van te voren worden aangemeld, dus uiterlijk om 7.00 uur op de dag van het transport. Hierbij gaan we ervanuit, dat het voertuig in de ochtend de Hoekse Waard ingaat en in de middag er weer uit. Is dit anders, dan dient dat in de aanmelding te worden aangegeven. Aanmelden kan met een e-mail naar info@ete.nl. Vermeld hierbij de volgende gegevens:

  • Naam van het bedrijf
  • Kenteken van het voertuig
  • Vervoerde stof (UN nummer)
  • Datum van het transport
  • Slot (en: ochtend, middag of beide)

Melden bij de wachtplaats

Voorafgaand aan de passage door de Kiltunnel meldt de chauffeur zich op de wachtplaats waar de transportbegeleider stand-by staat. In de richting Hoeksche Waard is de wachtplaats rechts op het tolplein net voor de dienstweg naar het kantoor (wachtplaats HWD). Daarbij dienen de busbaan en calamiteitenroute voor hulpdiensten vrij te blijven. In de richting Dordrecht is de wachtplaats langs de N217 bij de uitvoeger naar een calamiteitendoorsteek (wachtplaats DDT).

De transportbegeleider controleert hier of de chauffeur is aangemeld, of deze de ontheffing bij zich heeft en hij zal de chauffeur vragen een controle van zijn voertuig te doen waarbij speciaal wordt gelet op oververhitte remmen en het niet lekken van afsluiters.

Als er meer dan één transport per tijdvak is aangemeld, dan worden de transporten één voor één afgehandeld. Er wordt dus niet in colonne gereden. Er wordt gewerkt met tijdsloten waarbij steeds tien minuten tussen een transport wordt aangehouden. Dus als het eerste transport om 10.00 uur vertrekt, kan het tweede om 10:10 uur vertrekken, het derde om 10:20 uur, enz. De transportbegeleider geeft deze slottijden door aan de vervoerder. Zo voorkomen we dat de wachtplaatsen te vol worden bij een groot aanbod van transporten.

Tot slot

Bovenstaande voorwaarden zullen ook worden opgenomen in de door de ILT verstrekte ontheffingen.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Marcel Stiefelhagen, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat via 06-37343740 of marcel.stiefelhagen@ipcon.nl.

Meer weten?

Contact de expert

Peter Jonkers

Deelmarkt secretaris

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.