Op pad met de VlaBel

Ieder jaar komen er bij de afdeling Internationaal van TLN meer dan 100 vragen binnen over de Belgische kilometerheffing. Om de leden daarin goed te kunnen adviseren, heeft Team Internationaal een dag met de Vlaamse Belastingdienst (ook wel de VlaBel) meegelopen. Deze dienst heeft als taak toezicht te houden op de kilometerheffing.

Elke dag zijn er bij de Vlaamse Belastingdienst 110 controleurs onderweg. Naast het innen van openstaande posten van de kilometerheffing is de Vlaamse belastingdienst belast met handhaving op toegestaan gewicht, technische staat en ladingzekering. Dit gebeurt op basis van wat de controleurs onderweg zien of als de voertuigen al staande zijn gehouden vanwege openstaande boetes. Voor de nabije toekomst staat ook de handhaving van Adblue op het programma.

Controles onderweg
De auto’s van de Vlaamse Belastingdienst zijn uitgerust met een radarsysteem. Zo is al rijdende op een computerscherm in de auto af te lezen of een vrachtwagen al dan niet de kilometerheffing heeft betaald. Echter wordt deze manier niet veel gebruikt voor opsporing, omdat het tijdrovend en weinig efficiënt is. Bovendien is de kans dat andere overtreders niet gesignaleerd worden groot. Daarom gaan we ons stationeren op een parkeer- en rustplaats. Daar wordt ingelogd op het radarsysteem van de poorten boven de snelweg die signaleren welke voertuigen de kilometerheffing niet betaald hebben. De meldingen worden doorgegeven aan collega’s op de weg. Zij leiden het voertuig dan naar de parkeerplaats. Daar moet de openstaande boete direct worden betaald. Op deze manier handelt men meerdere meldingen tegelijk af.

Alle Belgische gewesten
De eerste melding die binnenkomt, is over een openstaande boete uit Wallonië. De Vlaamse Belastingdienst is bevoegd om boetes te innen uit alle Belgische gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel). Een motoragent begeleidt het voertuig van de weg naar de parkeerplaats. De chauffeur mag pas vertrekken als de boete is betaald. Hij krijgt de procedure voorgelegd en op papier in verschillende talen aangeboden. Na wat discussie over de betalingsmethode, betaalt hij de boete met pin. Na drie kwartier mag hij weer verder. Betalen per creditcard is alleen mogelijk wanneer de kaarthouder schriftelijke toestemming geeft.

Twaalf boetes
Het tweede voertuig dat aan de kant wordt gezet, heeft 12 openstaande boetes. Als de vrachtwagen komt aanrijden, is duidelijk zichtbaar dat die overhelt en schade heeft aan de spatborden. Dit is aanleiding voor controle van de lading en de technische staat van het voertuig. De lading is niet goed gezekerd. Het blijkt ook om ADR-vervoer te gaan (schadelijke stoffen). Er moet een ADR-specialist komen. Omdat de hoge boete niet direct betaald kan worden, blijft de wagen voorlopig op de parkeerplaats staan. Dat geeft de controleurs de tijd om de wagen grondig langs te lopen. Ze checken de banden en Adblue.
Als er niet betaald kan worden, is het uiterste gevolg dat de wagen in beslag wordt genomen. Sleepkosten en eventuele parkeerkosten komen bovenop de boete. In dit geval vindt de betaling via een spoedoverschrijving alsnog plaats en mag de chauffeur verder nadat hij zijn lading opnieuw heeft gezekerd.

3 miljoen euro aan boetes

Kwijtschelding
Bij een derde vrachtwagen is sprake van openstaande boetes uit 2017. De Vlaamse Belastingdienst mag tot 5 jaar teruggaan om boetes te innen. De chauffeur geeft aan dat het bedrijf waaraan de boetes zijn gekoppeld, failliet is gegaan. Hij heeft het pas in 2018 overgenomen. De boetes zouden niet voor zijn rekening moeten komen. De controleurs gaan ter plekke alle documenten na die de chauffeur bij zich heeft. Ze checken online de bedrijfsregistraties. De chauffeur heeft gelijk. Ze schelden de boetes kwijt.

Boete halveren
Op deze manier controleert de Vlaamse Belastingdienst zo’n acht voertuigen per dag. Dat levert 10.000 tot 30.000 euro per dag op. Op jaarbasis int de Belastingdienst 6 miljoen euro aan openstaande kilometerheffing en 3 miljoen aan boetes op het gebied van overlading, technische staat en ladingzekering.
Het heeft geen zin om met de controleurs in discussie te gaan, tenzij je ter plaatse kunt aantonen dat de boete onterecht is. Stelregel is: betalen moet ter plekke; gebeurt dat niet, dan wordt het voertuig in beslag genomen. Na betaling kun je altijd bezwaar maken. Als er in het afgelopen kalenderjaar geen overtredingen zijn geweest wat betreft de kilometerheffing, is de Belastingdienst bereid de boete van maximaal één overtreding te halveren.

Meer weten over de Belgische kilometerheffing? Neem dan contact op via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.

Dit artikel is gepubliceerd in HUB 10, hét ledenblad van TLN.
Tekst: Marina Fliers, adviseur Ledenservice Internationaal bij TLN.

3 miljoen euro aan boetes
Marina Fliers

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs