Op weg met leidinggevenden met oog voor de toekomst!

Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) concludeert dat leiderschap van cruciaal belang is om vrachtwagenchauffeurs en logistiek medewerkers naar de toekomst toe duurzaam inzetbaar te houden. Leidinggevenden ervaren dat het soms lastig is om een klimaat te creëren waarin het hoe zelf en samen werken aan duurzame inzetbaarheid vrijelijk bespreekbaar is. Medewerkers ervaren daarnaast vaak een gebrek aan aandacht, waardering en een luisterend oor vanuit hun leidinggevende. Leergemeenschappen kunnen helpen om leidinggevende efficiënt op te leiden. STL organiseert samen met Radboud Universiteit en de Open Universiteit vanaf januari 2024 zes bijeenkomsten om samen invulling te geven aan de leergemeenschappen. Denk jij graag mee? Aanmelden kan tot 15 december aanstaande.

STL is het door de sociale partners aangewezen om werkgevers te ondersteunen bij de ontwikkeling van goed leiderschap. Daarom is STL ook een belangrijke partij in het onderzoek van de Radboud Universiteit en Open Universiteit dat erop gericht is om meer te weten te komen over hoe goed leiderschap ontwikkeld kan worden om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector te bevorderen.

Leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers gedurende hun gehele werkzame leven goede werkresultaten kunnen leveren en ontwikkelingskansen krijgen. Hiermee kunnen ze door hun werk een waardevolle bijdrage leveren, nu en in de toekomst, terwijl hun gezondheid en geluk ook gewaarborgd blijven. Dit vereist enerzijds een gunstige werkomgeving waarin deze ontwikkeling mogelijk is en anderzijds ook de houding en motivatie om kansen te benutten. De toenemende robotisering en automatisering zorgen ervoor dat het werk van de chauffeur en logistiek medewerker er in de toekomst waarschijnlijk anders uit gaat komen te zien. Dit heeft gevolgen voor de dagelijkse praktijk en vereist daarom nadenken over wat nodig is om ook in de toekomst inzetbaar te blijven.

Leiderschap is een kritische factor die de duurzame inzetbaarheid en het blijven leren van medewerkers in het wegvervoer mogelijk maakt. Leidinggevenden zijn immers degenen die vaak verantwoordelijk zijn voor goede HR-praktijken gericht op de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers, zoals het functioneringsgesprek, opleidingsmogelijkheden en een gezonde werkomgeving.

In de transportsector moeten leidinggevenden daarnaast ook omgaan met de afstand die zij hebben tot hun medewerkers. Chauffeurs zijn het grootste deel van hun werktijd onderweg. Dit houdt in dat leidinggevenden steeds vaker virtuele leiderschapspraktijken en alternatieve technieken moeten gebruiken om te kunnen sturen en begeleiden. Voor praktijkopgeleide werknemers zijn bekwame leidinggevenden van groot belang voor het stimuleren van hun leergedrag. Bovendien constateert STL dat veel chauffeurs niet weten wie hun leidinggevende is, en slechts 33 procent van de chauffeurs geeft aan jaarlijks een functioneringsgesprek met hun leidinggevende te hebben. Veel organisaties in de transport- en logistieke sector beschikken ook niet over geformaliseerde structuren die helpen hun leidinggevenden te ontwikkelen. Daarom (b)lijkt er genoeg ruimte voor ontwikkeling en aandacht op dit vlak.

Leergemeenschappen

STL denkt dat het goed is dat bedrijven gebruik gaan maken van leergemeenschappen (Learning Communities) om hun leidinggevenden efficiënt op te leiden. Leergemeenschappen kunnen een drijvende kracht zijn in de ontwikkeling van zowel leidinggevenden als hun medewerkers op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Samen met STL organiseren Radboud Universiteit en de Open Universiteit vanaf januari 2024 zes bijeenkomsten waar we samen met leidinggevenden invulling gaan geven aan de leergemeenschappen. Geïnteresseerde bedrijven of leidinggevenden kunnen zich nog aanmelden om deel te nemen aan deze bijeenkomsten (tot 15 december 2023).

Een van de leidinggevenden die zich heeft opgegeven voor de leergemeenschap vertelt waarom hij graag deelneemt: ’Ik heb me aangemeld voor deze leergemeenschap, omdat ik graag met andere leidinggevenden kennis en ervaring wil delen om nog beter leiding te kunnen geven aan mijn chauffeurs. Wij willen er alles aan doen om onze chauffeurs gezond, gemotiveerd en productief aan het werk te houden. En ik ervaar dat het lastig is om hier goede sturing aan te geven, dus als andere deelnemers hier goede tips over hebben dan helpt mij dat weer verder. En tot slot wil ik mij ook verder ontwikkelen als leidinggevende en dat is voor mij belangrijk en met zo’n leergemeenschap geeft mij dat weer handvaten voor mijn persoonlijke ontwikkeling ‘.

Deelnemen aan de leergemeenschappen: wat mag je verwachten?

Wat ga je doen?

 • Je neemt deel aan een unieke leergemeenschap met leidinggevenden uit andere transportbedrijven.
 • Je lost met elkaar voorbeelden op, zoals zaken waar je tegenaan loopt uit de dagelijkse praktijk.
 • Je houdt belangrijke gebeurtenissen op de werkplek bij en ontvangt feedback hierop.
 • Je woont zes fysieke bijeenkomsten bij waarin je middels onder andere workshops en intervisie leert over leiderschap, duurzame inzetbaarheid en je professionele vaardigheden (verder) ontwikkelt.

Wat levert het je op?

 • Gratis deelname aan ons leiderschapsprogramma (ter waarde van € 2.500,00).
 • Directe input waarmee je de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers bevordert.
 • Een certificaat leidinggeven en duurzame inzetbaarheid van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL).
 • Een waardevol netwerk van leidinggevenden uit de transportsector om ervaringen en kennis mee te delen en voor vragen en ondersteuning.

Praktische informatie

 • Je woont zes maandelijkse bijeenkomsten bij vanaf januari 2024 die ieder 2 – 3 uur duren.
 • De eerste bijeenkomst vindt plaats bij het DAF-museum in Eindhoven en wel op 26 januari vanaf 12.30 uur. De locaties en precieze data van de volgende bijeenkomsten zullen in overleg met de deelnemers worden vastgesteld.
 • Wij vergoeden de reiskosten (op basis van openbaar vervoer tweede klas of € 0,21 per kilometer) voor deelname aan de bijeenkomsten.

Aanmelden kan nog tot 15 december 2023

Ben je enthousiast geworden en wil je je direct aanmelden? Of wil je meer weten? Neem dan contact op met Wouter van Zwol van de Radboud Universiteit via wouter.vanzwol@ru.nl, +31 6 311 326 49.

Vitale medewerkers en minder verzuim

Duurzame inzetbaarheid is een thema dat regelmatig voorbij komt. Bedrijven willen medewerkers op een gezonde manier tot aan hun pensioen inzetbaar houden. Hoe doe je dat? Vlot Logistics gaat nog meer de focus leggen op duurzame inzetbaarheid, zowel op korte als lange termijn binnen het bedrijf. Je leest het hele HUB-verhaal op onze website.

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.