Oproep aan de Europese Commissie om de Brenner-onderhandelingen te versnellen

IRU en een aantal andere transportverenigingen uit de EU waaronder TLN, hebben de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, opnieuw opgeroepen om een nieuwe onderhandelingsronde tussen Duitsland, Italië en Oostenrijk op gang te brengen om een oplossing te vinden voor de Brenner-impasse.

In juni 2023 uitten verschillende lidstaten hun ernstige ontevredenheid over de uitdagingen waarmee het transport, de doorvoer en het vrije verkeer van goederen langs de Brennerpas door Oostenrijk worden geconfronteerd. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, had afgelopen juli aangegeven dat een oplossing voor de Brenner-kwestie dringend is, en stelde dat een nieuwe onderhandelingsronde met Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk de volgende te nemen stappen kenbaar zou moet maken.

Sindsdien heeft de Commissie helaas geen actie meer ondernomen. Het weg-, spoor- en gecombineerde goederenvervoer wordt nog steeds regelmatig met ernstige knelpunten geconfronteerd. Bovendien dreigt Italië met juridische stappen richting Oostenrijk.

De IRU, TLN en een aantal zusterorganisaties in de EU hebben opnieuw een brief aan de voorzitter van de Commissie gericht, waarin zij er bij haar op aandringen in te grijpen en het onderhandelingsproces te versnellen. Indien nodig moet de Commissie juridische stappen ondernemen tegen Oostenrijk om de Brenner-kwestie op te lossen.

Oostenrijk blijft zeer strenge rijverboden opleggen aan vrachtwagens die op de Brennerroute rijden. Op 3 oktober 2023 had Italië een file van meer dan 100 km omdat Oostenrijk de toegang tot de Brennerroute had geblokkeerd voor vrachtwagens.

IRU EU Directeur belangenbehartiging Raluca Marian zei: ‘We hebben een uiterst ernstig probleem met de Brenner-impasse. Er is een tekort aan capaciteit in het spoorgoederenvervoer en het gecombineerd vervoer. Vrachtwagenchauffeurs die gebruik willen maken van gecombineerd vervoer worden geconfronteerd met een onmogelijke situatie.’

De IRU vraagt de Europese Commissie, als toezichthouder van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, al jarenlang om juridische stappen te ondernemen tegen Oostenrijk om naleving van het beginsel van het vrije verkeer van goederen af te dwingen. Het onvermogen van de Europese Commissie om haar verantwoordelijkheid te nemen en actie te ondernemen heeft de situatie alleen maar verergerd, waardoor de onvrede in Oostenrijk en andere EU-lidstaten, evenals bij de weg-, spoor- en gecombineerde vracht- en logistieke dienstverleners en hun klanten is toegenomen.

‘Er moet zonder verder uitstel een nieuwe onderhandelingsronde worden georganiseerd. Als dit niet lukt, moet de Europese Commissie gerechtelijke stappen ondernemen’, aldus Raluca Marian.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.