Oproep aan Rijk: bezuinig niet op infrastructuur

Woensdag 5 juli bespreekt de Tweede Kamer tijdens het MIRT-debat een besluit van het kabinet om twee miljard euro op infrastructuur te bezuinigen. Deze bezuiniging staat naast de eerder aangekondigde schuif van vier miljard euro van aanleg naar onderhoud. De Logistieke Alliantie* vindt het plan hoogst onverstandig en vraagt gezien de enorme uitdaging die er voor ons ligt om de infrastructuur aan te passen en te verbeteren voor de toekomst.

Als onderdeel van de Rijksbrede bezuinigingstaakstelling uit de voorjaarsnota moet minister Harbers twee miljard euro uit het mobiliteitsfonds snijden. Hoe de bezuiniging op het mobiliteitsfonds vorm krijgt is nog onduidelijk. Het is dan ook teleurstellend dat er geen gesprek tussen het ministerie en de Logistieke Alliantie heeft plaatsgevonden over de verdere uitwerking. De Logistieke Alliantie trok vorige maand al aan de bel trok over grote economische schade voor het bedrijfsleven door tekortkomingen in de infrastructuur. In totaal kwam de schadepost in 2022 uit op 1,7 miljard euro.

“Dat nu door stikstofproblematiek bepaalde projecten op pauze gaan is hartstikke vervelend, maar tot op zekere hoogte nog wel te begrijpen. Tegelijkertijd roepen wij het kabinet wel op om niet te bezuinigen op infrastructuur”, zegt voorzitter van de Logistieke Alliantie Elisabeth Post. “We hebben de komende jaren immers een enorme maatschappelijke uitdaging om onze infrastructuur op orde te krijgen en het achterstallig onderhoud weg te werken.”

Door de stikstofproblematiek kan er al een aantal jaren niet worden geïnvesteerd in infrastructuur. En ook voor de nabije toekomst lijkt het er niet op dat daar verandering in komt. Dat is een hard gelag voor transport-, handels- en productiebedrijven die voor het vervoer van producten, goederen en grondstoffen moeten kunnen vertrouwen op een goede en betrouwbare infrastructuur. Dit geldt niet alleen voor de wegen maar ook voor de water- en spoorwegen.

Investeringen in infrastructuur in Nederland zijn van groot belang om Nederland bereikbaar te houden, werkgelegenheid te behouden, de mobiliteit te verbeteren en de economie te stimuleren. Door te investeren in een moderne en duurzame infrastructuur kan Nederland zijn positie als een welvarend en vooruitstrevend land behouden en versterken.

De Logistieke Alliantie waarschuwde al eerder dat uitstel van projecten niet mag leiden tot afstel. Forse bezuiniging zetten de infrastructuur in Nederland nog verder onder druk.

*De Logistieke Alliantie is een netwerkorganisatie van 16 partijen die hun krachten hebben gebundeld om de handel en logistiek te versterken. De leden bestaan uit evofenedex, Port of Rotterdam, Air Cargo Netherlands (ACN), Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, VNO-NCW, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Schiphol Group, Ondernemend Amsterdam (ORAM), MKB Nederland, Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), Deltalinqs, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), ProRail, Bouwend Nederland en Port of Amsterdam.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.