Oude bestuurderskaart in smart tacho 2 geeft handhavingsuitdagingen

In verschillende media is een aantal berichten verschenen over de smart tacho 2 in combinatie met oudere bestuurderskaarten. TLN herkent het vraagstuk en geeft graag duidelijkheid omtrent dit vraagstuk.

Een van de nieuwe functies van de smart tacho 2 is dat deze de grenspassages automatisch registreert. Dit vergemakkelijkt de controle van de cabotage en detacheringsregels en vloeit voort uit Mobility Package 1. Chauffeurs zijn, wanneer zij rijden met een voertuig dat voorzien is van de smart tacho 2, volgens de Europese verordening vrijgesteld van de handmatige invoer van die grenspassages.

Deze automatische grenspassages worden niet geregistreerd op oudere bestuurderskaarten maar alleen op de vanaf eind juli 2023 geleverde G2V2 bestuurderskaarten. Deze automatische grenspassage worden wel vastgelegd op het geheugen van de smart tacho 2 zelf. Tijdens een controle kan de handhaver deze gegevens dus terugvinden in de tachograaf. Tot zover geen probleem, maar dit wordt een uitdaging voor de handhaver wanneer de chauffeur ook wel eens rijdt op een vrachtauto die geen smart tacho 2 heeft. Op het moment dat de chauffeur op een digitale tachograaf of smart tacho 1 rijdt moet die handmatig landcodes in gaan voeren. De vrees is dat handhavers onvoldoende op de hoogte zijn van de verschillen in nieuwe en oude bestuurderskaarten. Er wordt gevreesd dat dit mogelijk tot (onterechte) boetes gaat leiden. Maar die beboeting zou juridisch geen standhouden. De chauffeur handelt volstrekt volgens de Europese verordeningen als hij de grenspassages niet handmatig registreert wanneer hij met een smart tacho 2 rijdt. En dat is maar goed ook, want dat is het grote voordeel van de smart tacho 2.

Er kan niet zomaar een nieuwe bestuurderskaart worden aangevraagd om dit issue te voorkomen. Een nieuwe kaart kan alleen worden verkregen nadat de oude kaart niet meer geldig is, kapot of vermist/gestolen is. De EC kijkt of deze regels, al dan niet tijdelijk, versoepelt kunnen worden. Maar dat kan het issue niet oplossen tenzij iedereen verplicht wordt ook zo’n nieuwe kaart aan te vragen. En dat is geen acceptabele oplossing, tenzij hij gratis verstrekt wordt. En dan is het nog de vraag of het haalbaar en uitvoerbaar is, op zo’n grote schaal alle kaarten te vervangen.

TLN heeft dit issue reeds enige tijd terug al aangekaart binnen de handhavingsgemeenschap in Brussel, via de IRU en via CORTE. Daar wordt het issue de komende tijd besproken en gezocht naar een oplossing voor de handhaving.

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.