1 miljard beschikbaar voor bereikbaarheid Zuid-Nederland

Er komt bijna een miljard euro beschikbaar voor een betere bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Het geld gaat naar onder andere de A2, A58, A67, N279 en de grootschalige ontwikkeling en toepassing van intelligente transport systemen (ITS).

​Bijzonder aan het plan om de bereikbaarheid van de zuidelijke provincies te verbeteren is de samenwerking tussen de provincies Noord-Brabant, Limburg, de gemeenten in de regio, het lokale bedrijfsleven en het Rijk.

Alle partijen zijn samen verantwoordelijk voor acht deelprojecten die vallen onder het plan 'Bereikbaarheid Zuid-Nederland'. Daarvoor leggen ze ook samen 975 miljoen euro op tafel. Daarvan neemt minister Schultz 580 miljoen euro voor haar rekening, Noord-Brabant investeert 347 miljoen (budget dat eerder gereserveerd was voor de aanleg van de Ruit Eindhoven), het bedrijfsleven 40 miljoen en Limburg 7 miljoen. Ook TLN heeft meegewerkt aan dit bereikbaarheidsplan.

Het geld wordt gebruikt voor maatregelen op zowel het hoofd- als onderliggend wegennet, maar ook voor de inzet van nieuwe technieken op het gebied van smart mobility en de uitbreiding van infrastructuur. 'Voordeel van dit programma is dat we ook knelpunten kunnen aanpakken die bij het Rijk geen prioriteit hadden', vertelt de Brabantse gedeputeerde Christophe van der Maat. 'De A67 is binnen onze aanpak een belangrijk onderdeel, maar kwam niet voor op het knelpuntenlijstje van de minister. Nu gaan we daar toch het onderzoek naar een oplossing en mogelijke verbreding starten.'

Andere onderdelen van het programma zijn studies naar betere doorstroming op de A2 op de Randweg Eindhoven, aanpak van de N279 (Veghel-Asten), aanpak van de A58 Tilburg-Breda, verbreding van de A58 Eindhoven-Tilburg en de uitwerking van het bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant.

Programmaraad

Een programmaraad met daarin onder andere de minister van Infrastructuur en Milieu, de gedeputeerden mobiliteit van Noord-Brabant en Limburg en vertegenwoordigers van regionale overheden en marktpartijen is verantwoordelijk voor de sturing op het complete programma en neemt besluiten over de inhoud, planning en financiën van de deelopgaven. Er komt een programmabudget waarin alle partners een aandeel inbrengen.

De nieuwe programmaraad besluit over de besteding van het budget. Dit maakt het mogelijk om binnen het programma met de middelen te schuiven als dat meer resultaat oplevert.
Met de miljoenen kunnen bestaande knelpunten op het zuidelijke wegennet snel worden aangepakt. Daarnaast wordt gestart met een Living Lab om innovaties voor de toekomst van mobiliteit mogelijk te maken.

Het programma is de uitwerking van plannen die de gedeputeerde in november vorig jaar namens diverse betrokken partijen (waaronder TLN) aan minister Schultz en de Tweede Kamer presenteerde (het zgn. Bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland). (EM)

Gerelateerde onderwerpen

Planning en infrastructuur