2016 was topjaar voor sector Transport en Logistiek

Conjunctuur bericht

Het afgelopen jaar gaat voor de transport- en logistieksector de boeken in als het beste in 15 jaar. Het vertrouwen onder de transportondernemers neemt flink toe en zowel investeringen als de vraag naar chauffeurs groeien.

​Dat blijkt uit de conjunctuurenquête die Transport en Logistiek Nederland onder leden heeft gehouden. De transport- en logistieksector is een van de belangrijkste pijlers in de Nederlandse economie en dus een goede graadmeter voor economische groei.

Aantrekkende markt

De markt trok voor bijna iedereen aan, het laatste kwartaal verliep voor de ondernemers zelfs uitstekend. Vooral koeriers en verhuizers zagen hun opdrachten toenemen in 2016, een gevolg van de toenemende internetbestedingen en de inhaalslag op de huizenmarkt. Bijna 80 procent van de aangesloten bedrijven sloot 2016 met ‘zwarte cijfers’ af, een record. Voor het vierde jaar op rij daalde het aantal faillissementen en bereikte het laagste punt sinds 2009.

 *Financiële jaarafsluiting 2016

Investeringen en werkgelegenheid

Het optimisme leidt ook tot nieuwe investeringen en is goed voor de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat zegt uit te willen breiden is groter dan in de afgelopen 15 jaar. Een teken dat ondernemers verwachten dat 2017 niet onder gaat doen voor 2016. Al sinds 2015 zit het aantal werkenden in de sector transport en logistiek in de lift. Steeg het aantal werkenden in 2015 met 3,9 procent, in 2016 is het nog eens met 4,6 procent gestegen. Er is veel vraag naar chauffeurs.

 *Uitbreidinsgplannen personeel

Kanttekening

Als kanttekening gaven de ondernemers aan dat de prijsontwikkeling in sommige deelmarkten of segmenten nog steeds achterblijft bij de toegenomen vraag. Minder optimistisch waren bijvoorbeeld internationale vervoerders, die te lijden hebben van scheve concurrentie. Zo kunnen in Oost-Europa gevestigde bedrijven beter concurreren vanwege het lagere welvaartsniveau en lager minimumloon.

Download het volledige 'Conjunctuurbericht over het 4e kwartaal van 2016'.

Gerelateerde onderwerpen

Kostenontwikkeling