Aankondiging seminar ICT in Transport en Logistiek

Op maandag 22 oktober 2012 vindt in het ING House te Amsterdam. het seminar ICT in Transport en Logistiek ‘Voorsprong door initiatief en focus' plaats

Op maandag 22 oktober 2012 vindt in het ING House te Amsterdam. het seminar ICT in Transport en Logistiek ‘Voorsprong door initiatief en focus' plaats

Het gebruik van ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet uit de logistieke wereld. Er zijn echter grote verschillen hoe ondernemers ICT toepassen binnen hun onderneming en in de keten waarin ze actief zijn. Een succesvolle ondernemer maakt vaak goed gebruik van de bestaande ICT-oplossingen en goede ICT-producten verbeteren zijn ondernemerschap.

TLN en ING hebben samen aan Panteia/NEA de opdracht gegeven om een sectorstudie te doen naar de stand van zaken op het gebied van ICT in de transport en logistieke sector. Dit heeft geresulteerd in deze sectorstudie ICT in Transport en Logistiek ‘Voorsprong door initiatief en focus'. In deze studie wordt de kernvraag beantwoord ‘kunnen innovatieve en initiatiefrijke bedrijven die een focus op ICT hebben, voorsprong nemen op de andere partijen in de keten?'.

Het eindresultaat van deze studie, dat mede tot stand is gekomen door vele gesprekken met ondernemers, geeft een helder beeld van de stand van zaken op het gebied van ICT in de transport en logistieke sector en zal ondernemers zeker helpen bij het bepalen of bijsturen van hun ICT-beleid.

Tijdens het seminar vertellen finalisten van de TLN Ondernemersprijs Transport en Logistiek 2013 hoe ICT bij hen voor onderscheidend vermogen zorgt. IBM verzorgt een presentatie over de laatste stand van zaken op het gebied van ICT en de Supply chain.

Over de uitkomsten van de studie wordt tijdens het seminargediscussieerd onder leiding van Alexander Sakkers, Voorzitter TLN, met panelleden en met ondernemers uit de zaal. Na afloop van het seminar worden de rapporten uitgedeeld.

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:

15:30 uur

Ontvangst

16:00 uur

Welkomstwoord door Machiel Bode, Sectormanager Transport & Logistiek ING

16:05 uur

Interview over de studie ‘ICT in Transport en Logistiek' o.l.v. dagvoorzitter Alexander

Sakkers, Voorzitter TLN, met Peter Sierat, Algemeen Directeur TLN, en

Machiel Bode, Sectormanager Transport & Logistiek ING

16:15 uur

Presentatie IBM Nederland ‘Ontwikkelingen in de ICT en Supply Chain'

door Jerry Stam, Senior Managing Consultant Smarter Commerce

16:40 uur

Presentaties van de finalisten TLN Ondernemersprijs Transport en Logistiek 2013

over ICT en onderscheidend vermogen

17:20 uur

Paneldiscussie onder leiding van de dagvoorzitter

17:50 uur

Overhandiging eerste exemplaar sectorstudie ICT in Transport en Logistiek

‘Voorsprong door initiatief en focus' door Ruud van Dusschoten, Directeur

Grootbedrijf ING Zakelijk aan Alexander Sakkers, Voorzitter TLN

18:00 uur

Afsluiting en aansluitend netwerkborrel

 

Aanmelden
Wilt u dit seminar bijwonen dan kunt u zich eenvoudig aanmelden op de website: http://www.transportenlogistiek.ingevents.nl/. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging en een routebeschrijving naar het ING House in Amsterdam. (FL)

Gerelateerde onderwerpen

ICT