Persbericht - Aanpak ladingdiefstal succesvol

Het aantal ladingdiefstallen is het eerste halfjaar van 2012 enorm gedaald. Van 431 gevallen in de eerste helft van 2011 naar 176 maal in het afgelopen halfjaar. Dit betekent een daling van 59

Het aantal ladingdiefstallen is het eerste halfjaar van 2012 enorm gedaald. Van 431 gevallen in de eerste helft van 2011 naar 176 maal in het afgelopen halfjaar. Dit betekent een daling van 59%. Het ‘zeilsnijden' is zelfs met 75% afgenomen. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers van ladingdiefstallen in de wegtransportsector van het Korps landelijke politiediensten (KLPD). Het totale beeld van de diefstallen in het wegtransport - inclusief de voertuigen en containers - laat een daling zien van bijna 40%. TLN maakt zich echter zorgen of de succesvolle aanpak wordt gecontinueerd nu vanaf 2013 het Bovenregionaale Recherche Zuid Nederland wordt opgeheven door de komst van de Nationale politie.

Oorzaken
Transporteurs, verladers, chauffeurs en verzekeraars ondervinden veel hinder van deze dure vorm van criminaliteit. De sterke daling is vooral te danken aan sterk repressief optreden en preventieve maatregelen door de sector. De publiek-private samenwerking is zijn beoogde effectiviteit aan het bereiken.

Repressie
Met name het projectteam ladingdiefstallen van de Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland heeft in samenwerking met het Openbaar Ministerie aansprekende resultaten geboekt met hun repressieve aanpak. De afgelopen twee jaar heeft dit team drie criminele groeperingen, die zich op grote schaal en op professionele wijze bezighielden met het plegen van ladingdiefstallen, ontmanteld en een groot aantal snelle interventies gepleegd. In totaal zijn bij deze onderzoeken meer dan 50 verdachten aangehouden. Een aantal van hen is inmiddels veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Met name vanaf de tweede helft van 2011 zijn de meeste successen geboekt. Vanaf dat moment is de criminaliteit ook gaan dalen. In 2012 heeft deze daling zich verder voortgezet. Aangenomen wordt, dat dit ook komt door de afschrikwekkende werking van deze repressieve aanpak.

Preventie
Ook de private sector maakt het criminelen steeds moeilijker om hun slag te slaan. Het aantal beveiligde parkeerplaatsen is toegenomen. Transporteurs maken steeds vaker gebruik maken van die voorzieningen, zoals ook blijkt uit de toegenomen bezettingsgraad van de vele parkeerplaatsen. Een kwetsbare plek, zoals Trade Port West bij Venlo, is thans beveiligd. Overigens zien we in heel Limburg de ladingdiefstallen drastisch terug lopen. Ook op de door Secure Lane beveiligde snelwegroute van Rotterdam naar Venlo zijn de diefstallen van lading vrijwel tot nul gereduceerd. De omgeving van Eindhoven vormt nog een kwetsbaar gebied.

Het geografische beeld
Ladingdiefstallen door o.a. zeilsnijden komen nog wel steeds in het zuiden voor, maar ze verspreiden zich nu wat meer over het land. Diefstal van voertuigen en containers laat een landelijke stijging zien van 7% (van 136 naar 145) en komt nog steeds het meeste voor in Rotterdam en omgeving.

Nationale Politie
Met de komst van de Nationale Politie verdwijnt mogelijk het succesvolle team Bovenregionale Recheche Zuid Nederland. Ook is onduidelijk wat er gebeurt met de positie van de Officier van Justitie voor Transportcriminaliteit. TLN waarschuwt dat als deze landelijke aanpak en coördinatie verdwijnt, de succesvolle bestrijding van Transportcriminaliteit onder druk komt te staan. De strijd tegen deze criminelen is sterk gebaad bij een landelijke aanpak vanuit een speciaal team waar alle kennis goed is geborgd. Er is op dit moment geen garantie dat deze aanpak onder de Nationale Politie ook wordt voortgezet.

Gerelateerde onderwerpen

Criminaliteit