Persbericht - Aanpak ongevallen onder druk door bezuinigingen

Om het aantal ongevallen met vrachtauto's verder terug te dringen, moeten vervoerders en verladers samen met inspectie en wegbeheerder werken aan de ontwikkeling van een veiligheidscultuur.

Om het aantal ongevallen met vrachtauto's verder terug te dringen, moeten vervoerders en verladers samen met inspectie en wegbeheerder werken aan de ontwikkeling van een veiligheidscultuur. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een vandaag verschenen rapport naar vrachtauto-ongevallen. TLN ziet deze uitkomst als een steun in de rug voor haar eigen beleid. TLN is al jaren nauw betrokken bij het initiëren en participeren van allerlei veiligheidsprogramma's om verkeersveiligheid zo een centrale plek bij ondernemers en binnen de samenleving te geven. Maar juist die gezamenlijke aanpak tussen sector en overheid staat ernstig onder druk door de geplande bezuinigingen op overheidsdiensten en aanleg van infrastructuur.    

Het aantal geregistreerde slachtoffers als gevolg van een ongeval waarbij een vrachtauto betrokken is, daalt al jaren. Nederland behoort tot de veiligste landen ter wereld. Maar volgens TLN is ieder slachtoffer er nog 1 te veel en moeten we blijven werken om de veiligheid op de weg verder te verbeteren door het creëren van een veiligheidscultuur. Het rapport biedt hiervoor diverse kansen. TLN deelt de aanbevelingen van de Onderzoeksraad en onderstreept dat verkeersveiligheid de gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel de overheid als de sector.

Vervoerders en verladers
TLN speelt al jaren een belangrijke rol bij het initiëren en participeren van initiatieven waarbij het creëren van een veiligheidscultuur bij ondernemers en binnen de samenleving centraal staat. Zo is TLN enkele jaren geleden samen met ondermeer de overheid en verladers, het project Koers op Veilig gestart om verkeersveiligheid een prominente plek te geven binnen ondernemingen in het wegvervoer. Daarnaast is TLN samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) initiatiefnemer van ‘Veilig op Weg'; een lesproject over de dodehoek op basisscholen. Tot slot vindt TLN dat veilig weggedrag een samenspel is van alle weggebruikers, inclusief automobilisten. TLN is daarom bezig met het uitrollen van een pilot waarbij automobilisten die bezig zijn met het behalen van het rijbewijs B, verplicht 1 uur les krijgen op een vrachtauto.   

Bezuinigingen handhaving en infra
Scherpe controle en handhaving op vrachtauto's is erg belangrijk om overtreders aan te pakken en van de weg te halen. Adequate handhaving en een gelijk speelveld vormen een belangrijk fundament om een veiligheidscultuur in de sector verder te kunnen laten ontwikkelen. Deze taak van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) staat echter ernstig onder druk door de geplande bezuinigingen. Volgens TLN moet de inspectie juist meer capaciteit krijgt om een veilig en eerlijk functioneren van de transportmarkt te ondersteunen. Ook waarschuwt TLN dat de bezuinigingen op infra een negatieve impact hebben op de verkeersveiligheid nu ondermeer de geplande uitbreiding van parkeerplaatsen wordt uitgesteld naar 2014.

Betere samenwerking en taakverdeling
Het rapport van de Onderzoeksraad is een steun in de rug voor de sector om de ingeslagen weg, waarbij de nadruk ligt op cultuurverandering, verder in te gaan. TLN wil graag met de overheid en andere sectorpartijen om tafel om samen te kijken hoe verder invulling kan worden gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport. Daarbij gaat het om onderwerpen als verkeersgedrag, voertuigtechniek, regelgeving, handhaving en wegbeheer. Aangezien het onderzoek zich nu alleen op snelwegen richt, moet volgens TLN het onderliggend wegennet ook worden meegenomen. Temeer omdat hier de meeste verkeersslachtoffers vallen. (FL)

Gerelateerde onderwerpen

Verkeersveiligheid