Persbericht - Afval- en transportsector gaan administratieve lasten te lijf

De afval- en transportsector willen de administratieve lasten rondom het transport van afval terugdringen. Dit hebben de brancheorganisaties Vereniging Afvalbedrijven, Koninklijke NVRD, BRBS Recycling, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en een aantal andere partijen met elkaar afgesproken.

De afval- en transportsector willen de administratieve lasten rondom het transport van afval terugdringen. Dit hebben de brancheorganisaties Vereniging Afvalbedrijven, Koninklijke NVRD, BRBS Recycling, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en een aantal andere partijen met elkaar afgesproken. Elektronisch en gestandaardiseerd uitwisselen van informatie tussen de verschillende schakels in de keten leidt tot een administratieve lastendrukverlaging en een besparing van naar schatting enkele miljoenen euro's.

Jaarlijks worden er miljoenen papieren en digitale begeleidingsbrieven gebruikt bij het transport van afvalstoffen. De informatie op deze begeleidingsbrieven wordt voortdurend tussen de verschillende schakels heen en weer verstuurd. Omdat dat met vele verschillende softwaresystemen gebeurt, kost het veel tijd en geld om berichten te lezen en te verwerken. Om de informatiestromen tussen alle partijen in de afvalketen te stroomlijnen is onder  begeleiding van TNO een speciale Open Standaard ontwikkeld.

Open Standaard EBA
De afval- en transportsector laten met de ontwikkelde Open Standaard EBA (Elektronische Begeleidingsbrief Afval) zien dat de vele informatiestromen die heen en weer gaan tussen de verschillende schakels in de keten gestandaardiseerd kunnen worden. Er is gekozen voor een Open Standaard, zodat alle bedrijven hier vrij gebruik van kunnen maken. Met de Open Standaard EBA wordt een grote stap gezet in de verdere modernisering en professionalisering van de afval- en transportsector. Een stap die de sectoren naar verwachting miljoenen euro's aan besparingen oplevert. Een bijkomende voordeel is dat bedrijven door de Open Standaard EBA minder afhankelijk worden van softwareleveranciers.

De Open Standaard EBA wordt nu in een aantal situaties getest en eind 2012/begin 2013 beschikbaar voor de markt.

Naast de Vereniging Afvalbedrijven, TLN, NVRD, BRBS Recycling steunen nog veel meer partijen dit initiatief, partijen die de Open Standaard EBA ook van harte zullen aanbevelen bij hun achterban. Dit zijn de EVO, MRF, FNOI, BVOR, CBRB, LMA en Stichting Vervoeradres/Beurtvaartadres. (FL)

Ondertekening

Gerelateerde onderwerpen

Regeldruk