Asscher treedt in overleg met werkgevers over vorstverletregeling

Minister Asscher van Sociale Zaken gaat met werkgevers praten over de nieuwe uniforme vorstverletregeling.

Update 3 juli 2013: Minister Asscher van Sociale Zaken gaat met werkgevers praten over de nieuwe uniforme vorstverletregeling. Dit zegde Asscher de Tweede Kamer gisteren toe. TLN is blij met de toezegging van Asscher. TLN heeft grote bezwaren tegen de nieuwe regeling en heeft afgelopen maanden herhaaldelijk aangedrongen om van invoering af te zien en met elkaar in gesprek te gaan voor een passende oplossing. Volgens TLN zal de regeling zeer ongunstig uitpakken voor werkgevers in de transportsector en hen handen vol geld gaan kosten. Geld dat in deze moeilijke tijden hard nodig is om te kunnen blijven voortbestaan.  

5 juni 2013. Een groot aantal brancheorganisaties en vakbonden vindt het onacceptabel dat minister Asscher van Sociale Zaken eenzijdig, zonder overleg met de sectoren, heeft besloten een nieuwe vorstverletregeling in te voeren. Deze regeling is voor ondernemers onbetaalbaar en brengt het voortbestaan van veel bedrijven in gevaar. De branches eisen daarom dat de minister de nieuwe regeling van tafel haalt en alsnog overleg begint over een voor alle partijen acceptabele oplossing
.
Drie weken wachttijd
Vorige week maakte de minister bekend dat er een nieuwe, voor alle branches uniforme vorstverletregeling komt met een wachttijd van drie weken. Hierdoor moeten werkgevers het loon van werknemers bij streng winterweer gedurende drie weken doorbetalen. Volgens de brancheorganisaties kan dat een MKB-werkgever bij langdurige vorstperiodes al snel meer dan 20.000 euro kosten, waardoor grote groepen bedrijven, die toch al in zwaar weer zitten, in de financiële problemen kunnen belanden. De huidige regeling die volledig door de werkgevers wordt gefinancierd en per sector (afspraken in de CAO) verschilt, kent vaak een veel lager eigen risico voor ondernemers.

Motie Heerma
De samenwerkende branches vinden het onacceptabel dat Asscher de motie Heerma die een meerderheid van de Tweede Kamer eerder dit jaar aannam, naast zich heeft neergelegd. In de motie wordt de minister opgeroepen om met de betrokken branches de mogelijkheden van een maatwerkregeling voor vorstverlet te onderzoeken. Branches vinden dat de minister alsnog de motie moet uitvoeren en op zoek moet gaan naar een acceptabele vorstverletregeling die rekening houdt met de economische draagkracht van de bedrijven in de sectoren. Het ligt daarbij voor de hand om de contouren van een nieuwe regeling te bespreken in een SER-adviesronde die volgend jaar van start gaat. De komende winter zou daarom de huidige regeling nog van kracht moeten blijven.

Brede steun
De oproep aan de minister wordt gesteund door werkgeversvereniging AWVN, Aannemersfederatie Nederland, FNV Bouw, UNETO-VNI, FME-CWM, Koninklijke Metaalunie, TLN (transport), FNV Metaal, CNV Vakmensen, Vebidak (dakdekkers), OBN (stratenmakers), VOBN (beton- en mortelindustrie), NVKL (Koel- en luchttechniek), FNV Waterbouw, BFBN (betonproducten), NOA (afbouwbedrijven), VIB (isolatiebedrijven), de Vereniging van Waterbouwers en OSB (schoonmaak-en glazenwassersbedrijven). (FL)

Gerelateerde onderwerpen

Arbeidsvoorwaarden