Automatiseringsgraad in transport en logistiek stagneert

De Nederlandse toppositie van de transport en logistieksector stagneert. Ook is er een eind gekomen aan de toename van de automatiseringsgraad in de sector. Acht op de tien ondernemers in de transportsector heeft geen eigen ICT kennis in huis.

De Nederlandse toppositie van de transport en logistieksector stagneert. Ook is er een eind gekomen aan de toename van de automatiseringsgraad in de sector. Acht op de tien ondernemers in de transportsector heeft geen eigen ICT kennis in huis. Toch zullen investeringen in eigen innovatieve ICT toepassingen bepalend zijn voor de concurrentiepositie van de bedrijven onderling en van de sector in zijn geheel.

Wereldwijde toppositie
Transport en logistiek zorgen voor 8,5% van het totale BBP van Nederland, een toegevoegde waarde van 40 miljard euro. De bijdrage aan de werkgelegenheid is 750.000 arbeidsplaatsen. De internationale toppositie van de logistieke sector staat onder druk. Waar andere landen groeien, stagneert Nederland. Er is behoefte aan een integrale visie en strategie om de verwachte toekomstige groei van de goederenstromen duurzaam te kunnen blijven accommoderen en om maximaal bij te dragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Om dat te realiseren in 2020 is 700 miljoen euro nodig, denkt het Topteam Logistiek. Op te brengen door bedrijfsleven, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en overheden.

Afwachtend
De inzet van slimme ICT-oplossingen draagt bij aan het goed organiseren van transport en logistiek. Bedrijven zetten ICT in om de efficiency te verbeteren en omzet te maximaliseren. De behoefte aan ICT oplossingen is toegenomen, de behoefte aan goede en tijdige informatie is groter dan ooit. Logistieke ondernemers vinden ICT belangrijk, maar aan de jarenlange groei van de automatiseringsgraad is een einde gekomen. "Ondernemers zijn afwachtend," zegt Peter Sierat, algemeen directeur van Transport en Logistiek Nederland, "dat komt door het huidige economische tij, maar nog meer doordat ICT ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, systemen moeilijk te koppelen zijn en systemen niet optimaal worden ingezet." Tachtig procent van de ondernemers heeft geen eigen ICT expert in dienst. Dat maakt hen nog afhankelijker van ICT leveranciers. Machiel Bode, sectormanager Transport en Logistiek van ING Nederland : "Ondernemers die zelf actief aan de slag gaan, zullen sneller op veranderingen kunnen inspelen en een voorsprong nemen op de concurrentie." Een manier om de afhankelijkheid van de leveranciers te verkleinen is door de focus te verleggen van hardware naar software. Een investering in dure boordcomputers, hoeft niet altijd. Bode "Met slimme apps en de inzet van tablets kan dezelfde informatie gerealiseerd worden en soms nog meer."

Tweedeling
Op de langere termijn zorgt de ICT-ontwikkelingen waarschijnlijk voor een tweedeling in de sector. Aan de ene kant bedrijven die onvoldoende in ICT hebben kunnen investeren en daardoor in toenemende mate gedicteerd worden wat hun te doen staat en welke informatie ze daarbij moeten overdragen. Aan de andere kant de bedrijven die flink investeren in ICT-toepassingen en zich snel moeten kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Machiel Bode: "Door voorop te lopen, kunnen deze bedrijven een structureel concurrentievoordeel realiseren en daarmee hogere rendementen halen." (FL)

Gerelateerde onderwerpen

Bedrijfsautomatisering