Bedrijfsleven ZH: Blankenburgtunnel stap dichterbij

Het georganiseerd bedrijfsleven is blij dat minister Schultz van Haegen en een meerderheid van de Tweede Kamer de plannen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel doorzetten.

Het georganiseerd bedrijfsleven[1] is blij dat minister Schultz van Haegen en een meerderheid van de Tweede Kamer de plannen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel doorzetten. Dit bleek tijdens een vervolgoverleg in de Tweede Kamer. De minister kiest hierbij voor een tolsysteem om de aanleg te kunnen financieren. De organisaties kunnen zich vinden in een tolheffing voor alle weggebruikers (inclusief personenauto's) mits aan een aantal eisen wordt voldaan. Wat betreft de zeven organisaties is de kogel nu door de kerk en kan de aanleg beginnen.

Regio
De Blankenburgtunnel wordt de tweede snelwegverbinding onder de Maas in Rotterdam. De extra tunnel is van groot belang voor de aanpak van de filedruk in de stadsregio en de ontsluiting van de Mainport Rotterdam. Uitgebreide onderzoeken hebben aangetoond dat deze variant de files het beste aanpakt, tegen de laagst mogelijk kosten. Daarnaast draagt een extra oeververbinding bij aan het bereikbaar houden van de regio in geval van calamiteiten.

Voorwaarden tol
Minister Schultz van Haegen wil een tolsysteem voor personenauto's en vrachtverkeer invoeren om de aanleg van de tunnel te kunnen financieren. Volgens het bedrijfsleven is de bekostiging van infrastructuur een primaire taak van de overheid, maar kan bij hoge uitzondering worden ingestemd met dit tolbesluit. Het economische belang van de regio rechtvaardigt een tolheffing voor alle gebruikers van de Blankenburgtunnel. Daarnaast stellen organisaties echter wel als voorwaarde dat:

- tol alleen geheven mag worden op nieuwe wegen;
- er een volwaardig gratis alternatief is;
- de infrastructuur zonder deze tolheffing niet zou worden aangelegd. 

Compensatie
De zeven organisaties benadrukken het belang van een goede inpassing zodat eventuele negatieve gevolgen voor de omgeving zoveel mogelijk worden tegengegaan. De minister heeft aangegeven te willen kijken hoe extra maatregelen kunnen worden genomen om de ontwikkeling van natuur en recreatie te bevorderen. (FL)

Meer informatie vindt u op http://www.blankenburgtunnel.info/

[1] Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO, VNO-NW West, MKB Nederland, Deltalinqs, LTO Noord Glaskracht, KVK Rotterdam

 

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur