Bedrijfsleven en onderwijs bundelen krachten

Het bedrijfsleven en mbo-scholen hebben vandaag het convenant ‘MBO Kennisakkoord Logistiek' ondertekend.

Het bedrijfsleven en mbo-scholen hebben vandaag het convenant ‘MBO Kennisakkoord Logistiek' ondertekend. Veertien mbo-scholen[1] gaan de komende vier jaar samen met Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO, VTL Kenniscentrum Transport en Logistiek, Bedrijfstakgroep Transport en Logistiek en de MBO Raad samenwerken om de band tussen het logistiek mbo-onderwijs en bedrijfsleven te versterken.

De transport- en logistiek sector verwacht in de toekomst een tekort aan goed opgeleid personeel. Daarom moet er voor worden gezorgd dat er straks voldoende gemotiveerde jongeren in de sector aan de slag gaan en afstudeerders snel een passende baan kunnen vinden bij een logistiek bedrijf. Dat kan alleen als het onderwijs en het bedrijfsleven (arbeidsmarkt) optimaal op elkaar aansluiten door nauwe en permanente samenwerking.

Scholing
De logistieke sector wordt steeds complexer. Technologische ontwikkelingen en innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor moet logistiek personeel over steeds meer kennis en vaardigheden beschikken. Daarnaast is de logistiek door de overheid aangewezen als topsector met als doel haar internationale toppositie te versterken. Hierin is een sleutelrol weggelegd voor ‘human capital'. Goede scholing wordt daarom steeds belangrijker.

Kennisakkoord
Het platform ‘MBO Kennisakkoord Logistiek' moet bijdragen aan een sterke verbetering van het logistieke profiel van Nederland. De arbeidsmarkt moet in de toekomst beschikken over voldoende logistici die kennis hebben van de nieuwste (technologische) ontwikkelingen en deze in de praktijk kunnen toepassen. De partijen willen de komende jaren de docenten professionaliseren, de samenwerking in de onderwijskolom versterken en jongeren interesseren voor een logistieke opleiding. Via het kennisakkoord worden ondermeer bestaande initiatieven gebundeld. Hiervoor worden docentenstages en gastdocentenschappen georganiseerd en mbo-scholen aangesloten op de KennisDC Logistiek. (FL)

[1]Deelnemende mbo-scholen zijn: Alfa College, Deltion College, Graafschap College, Gilde Opleidingen, Noorderpoort, Nova College, ROC A12, ROC Aventus, ROC Midden Nederland, ROC Nijmegen, ROC Tilburg, ROC van Amsterdam, ROC van Twente en STC Group.

 

Gerelateerde onderwerpen

Opleiding