Persbericht - Bedrijfsleven juicht besluit Rijnlandroute toe

Het gezamenlijke bedrijfsleven* constateert tevreden dat de aanleg van de RijnlandRoute een belangrijke stap dichterbij is gekomen door het tracébesluit dat Gedeputeerde Staten op 15 mei hebben genomen.

Het gezamenlijke bedrijfsleven* constateert tevreden dat de aanleg van de RijnlandRoute een belangrijke stap dichterbij is gekomen door het tracébesluit dat Gedeputeerde Staten op 15 mei hebben genomen. Bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor de noodzakelijke ontwikkeling van de regionale economie en werkgelegenheid. De criteria die het bedrijfsleven altijd centraal heeft gesteld  kosten en verkeersoplossend vermogen  hebben zwaar gewogen bij de besluitvorming. Het bedrijfsleven begrijpt dan ook volledig de keuze voor de variant Zoeken naar Balans.

Besluit cruciaal voor de regio
Het besluit van Gedeputeerde Staten over het tracé van de RijnlandRoute, de verbindingsweg tussen de A4 en de A44, is cruciaal voor de oplossing van het bereikbaarheidsprobleem in de regio. Met de RijnlandRoute wordt het belangrijkste knelpunt in het wegennet opgelost; de dagelijkse files op de N206. Gedeputeerde Staten heeft gekozen voor de variant Zoeken naar Balans, het tracé ten zuiden van Leiden en aan de noordkant van Voorschoten. Jan Versteegh, voorzitter van VNO NCW Rijnland en woordvoerder namens Bedrijfsleven Rijnland: Het bedrijfsleven is verheugd dat Gedeputeerde Staten een tracékeuze heeft gemaakt, omdat hiermee de financiële afspraken met het rijk kunnen worden verzilverd en het tempo in het proces kan worden gehouden. We verwachten dat de verdere behandeling in Provinciale Staten voorspoedig kan verlopen zodat nog voor de zomer een definitief besluit genomen is.

Bereikbaarheid van de regio
Bereikbaarheid van de regio is een randvoorwaarde voor de noodzakelijke ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid. Zonder de RijnlandRoute kunnen het Leiden Bio Science Park, Greenport Duin- en Bollenstreek en Space Science in Noordwijk, alledrie van (inter)nationale betekenis, zich niet verder ontwikkelen. Dit geldt ook voor de locatie Valkenburg waaraan de Raad van State eerder de voorwaarde verbond dat deze locatie eerst voldoende moet worden ontsloten. Het regionale bedrijfsleven heeft zich er steeds sterk voor gemaakt dat de RijnlandRoute compleet (2x2baans), ongefaseerd en snel moet worden aangelegd, zodat de doorstroming van het verkeer in de regio verbetert. (FL)

* Het gezamenlijke bedrijfsleven: Kamer van Koophandel Den Haag, Bedrijfsleven Rijnland, VNO-NCW Rijnland EVO (verladers), TLN (beroepsvervoerders), ANWB, Flora Holland, Bouwend Nederland.

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur