Bedrijfsleven verontrust over milieuzones Rotterdam

Het georganiseerd bedrijfsleven in Rotterdam[i] is zeer ongerust dat Rotterdam mogelijk milieuzones gaat invoeren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Uit informatie die het College van B&W vrijdag naar de gemeenteraad heeft gestuurd, blijkt dat er wordt nagedacht om de huidige milieuzone voor vrachtauto's te vergroten en een ‘nieuwe' milieuzone voor bestelauto's in te voeren.

Het georganiseerd bedrijfsleven in Rotterdam[i] is zeer ongerust dat Rotterdam mogelijk milieuzones gaat invoeren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Uit informatie die het College van B&W vrijdag naar de gemeenteraad heeft gestuurd, blijkt dat er wordt nagedacht om de huidige milieuzone voor vrachtauto's te vergroten en een ‘nieuwe' milieuzone voor bestelauto's in te voeren. Volgens de organisaties wordt daarmee wel heel makkelijk een offer van het bedrijfsleven gevraagd, terwijl uit recente landelijke cijfers[ii] blijkt dat zonder extra maatregelen, in 2020 overal in de stad aan de luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan. De investeringen die ondernemers moeten doen wanneer een milieuzone wordt ingevoerd, zijn voor velen financieel onhaalbaar. De organisaties roepen daarom de gemeente op om eerst met elkaar naar een passende en effectieve oplossing te zoeken om de luchtkwaliteit te verbeteren, voordat er een besluit wordt genomen.

Bedrijfsleven wordt al jaren belast
De gemeente Rotterdam heeft het vervoerend bedrijfsleven de laatste jaren al met veel luchtkwaliteitmaatregelen belast. Zo is er in 2007 in de binnenstad een milieuzone voor vrachtverkeer ingesteld. Hierdoor zijn de afgelopen jaren verreweg de meeste vrachtauto's vervangen door schonere types. Sinds juli van dit jaar mogen bovendien alleen nog vrachtauto's met zogenaamde Euro IV motoren de stad in. Daarnaast krijgt het wegvervoer over minder dan een jaar te maken met zeer strenge toegangseisen op de Maasvlakten I en II. Een uitbreiding van de milieuzone voor vrachtverkeer is daarom voor het bedrijfsleven onacceptabel. De vrachtauto heeft de afgelopen jaren het maximaal haalbare geleverd.
Wachten op landelijke afspraken
Het bedrijfsleven erkent de noodzaak dat Rotterdam aan de Europese luchtkwaliteitseisen moet voldoen en maatregelen moet nemen. In dit nieuwe voorstel om de milieuzones verder uit te breiden wordt de verantwoordelijkheid voor verduurzaming volledig bij het bedrijfsleven neergelegd. Dit leidt tot extra kosten voor ondernemers, die deze in veel gevallen niet kunnen dragen. Bovendien moet Rotterdam niet vooruit lopen op het landelijk overleg dat momenteel plaatsvindt over milieuzonering voor bestelauto's. Het bedrijfsleven wil bijvoorbeeld eerst duidelijkheid over de financiële compensatie voor de bestelauto-eigenaren die hun voertuig versneld moeten vervangen door invoering van een milieuzone.
Samen zoeken naar een oplossing
Voordat de gemeenteraad instemt met het voorstel, willen de organisaties eerst graag samen zoeken naar een uitgebalanceerd effectief pakket aan milieumaatregelen, dat op brede steun kan rekenen en de economische bedrijvigheid in de binnenstad verder stimuleert in plaats van schaadt.
________________________________________
 
[i] Transport en Logistiek Nederland (TLN) , verladersorganisatie EVO,  MKB Nederland , VNO-NCW en de Kamer van Koophandel Rotterdam (KvK)
[i]  NSL Monitoringstool 2012
 
 

Gerelateerde onderwerpen

Milieuzones