Beloon veilige bedrijven

Vandaag vergaderen de Europese regeringsleiders in Brussel over de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk. Onderdeel van de besprekingen is de afgelopen vrijdag gelanceerde "roadmap" van de Europese Commissie om zo spoedig mogelijk terug te keren naar een volledig functionerend Schengen. Transport en Logistiek Nederland (TLN) is blij dat de Europese Commissie het vrije verkeer van goederen in Europa wil garanderen.

Vandaag vergaderen de Europese regeringsleiders in Brussel over de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk. Onderdeel van de besprekingen is de afgelopen vrijdag gelanceerde "roadmap" van de Europese Commissie om zo spoedig mogelijk terug te keren naar een volledig functionerend Schengen. Transport en Logistiek Nederland (TLN) is blij dat de Europese Commissie het vrije verkeer van goederen in Europa wil garanderen.

TLN roept de Europese Commissie op om in de nu voorgestelde roadmap een 'fast lane' voor vrachtverkeer te introduceren. Dat betekent dat bedrijven die aantoonbaar goede voorzorgsmaatregelen tegen mensensmokkel nemen, een voorkeursbehandeling krijgen en zonder oponthoud de grens mogen passeren. Controle gebeurt dan via automatische scans en systemen.

Nadrukkelijk pleit TLN er voor om niet wéér een nieuw systeem te bedenken, maar bestaande accreditatie-schema's te gebruiken zoals die van de grensbewaking van het verenigd Koninkrijk, de UK Border Force. Zij gebruiken een duidelijke 'code of practice' die in de praktijk werkbaar is voor ondernemers en al in gebruik is bij transportbedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk rijden. Met een dergelijke aanpak kan Europa een robuuste structuur neerzetten voor tijdelijke grenscontroles, mocht zich in het Schengengebied opnieuw een uitzonderlijke situatie voordoen.

TLN becijferde eerder al dat grenscontroles de Nederlandse transportsector zouden benadelen voor ruim 600 miljoen euro per jaar.

Gerelateerde onderwerpen

Verstekelingen