Benelux verheugd over samenwerking

het Benelux vervoer overleg, een samenwerkingsverband van Transport & Logistiek organisaties in de Benelux, is verheugd over de beschikking die samenwerking tussen inspectiediensten in de Benelux moet bevorderen

​Luik, 3 oktober 2014, het Benelux vervoer overleg, een samenwerkingsverband van Transport & Logistiek organisaties in de Benelux, is verheugd over de beschikking die samenwerking tussen inspectiediensten in de Benelux moet bevorderen. Deze beschikking is eerder vandaag in Luik ondertekend door de Benelux Ministers van transport.

Benelux als proeftuin

Met de ondertekening zet de Benelux een eerste serieuze stap op weg naar een efficiëntere en uniforme handhaving in de EU. De Benelux landen nemen hierin, net als in andere dossiers, opnieuw het voortouw in de EU en kunnen daarmee als proeftuin voor de overige Lidstaten dienen.

De beroepsorganisaties in Benelux vervoer overleg zijn van oordeel dat de strijd tegen onwettig vervoer een bijzondere aandacht verdient. Een grensoverschrijdende samenwerking van de controlediensten is dan ook meer dan welkom in het belang van de vele bedrijven die wel volgens de regels werken. Door de snelheid van beweging van transportdiensten kan enkel een dergelijke samenwerking de mazen van het net sluiten voor bedrijven die bewust illegale vervoersdiensten aanbieden.

Grote verschillen

In een EU zonder grenzen is de handhaving op de naleving van Europese wetgeving nog steeds een nationale aangelegenheid. Dit heeft onder andere tot gevolg dat EU wetgeving soms verschillend wordt uitgelegd. Verder is het sanctiebeleid tussen lidstaten dusdanig verschillend, dat er grote verschillen in boetes voor dezelfde overtredingen zijn ontstaan. Tot slot is de wijze waarop inspecties controles uitvoeren sterk verschillend.  

Ondernemers hebben behoefte aan heldere regels die overal gelijk worden uitgelegd.  De verschillen in de Benelux zijn groot. Rijden zonder geldige vervoersvergunning kost in Nederland € 4300 en in België € 1500. Misbruik van de bestuurderskaart kost in Nederland € 4400, in België € 2640. Een specifiek te zware asbelading kost in België bijvoorbeeld 4500 €, in Nederland is dit € 950. Wie zonder rijbewijs rijdt, betaalt in Nederland € 260, in België € 1200. Dit zijn slechts enkele voorbeelden in de Benelux.  In de gehele EU zijn de verschillen nog veel groter.

Samenwerking noodzaak

Het Benelux vervoer overleg stelt dat in een sector die bij uitstek internationaal actief is, uniforme handhaving en geharmoniseerde boetebedragen van essentieel belang zijn. Als gevolg van de internationalisering is de complexiteit van wetgeving in de vervoersector enorm toegenomen. Kennisuitwisseling en samenwerking tussen inspectiediensten zijn daarom van groot belang.

In het Benelux goederenvervoer over de weg zijn bijna 200.000 mensen werkzaam en 20.000 bedrijven actief. Gezamenlijk beschikken zij over een wagenpark van 1.8 miljoen vracht- en bestelauto's.

Gerelateerde onderwerpen

Handhaving en controles buitenland