Betere afweging kosten en risico’s nodig

Vervoerders moeten altijd weten wat de waarde is van hun vracht en handelen op basis van die waarde. Dit geldt ook voor afzender en geadresseerde.

​Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek naar de afwegingen die bedrijven maken bij het inzetten van wagens en het gebruik van beveiligde parkeerplaatsen. Onderzoek van Panteia laat ook zien dat een serieuze ladingdiefstal het einde van een bedrijf kan betekenen.

Diefstal potentieel einde bedrijf

Middelgrote transportbedrijven (10-50 voertuigen) en hun afzenders en ontvangers lopen het meeste risico. Bij deze groep komt namelijk een aantal risicofactoren bij elkaar. Ondernemers in deze groep zijn grotendeels bezig met de dagelijkse gang van zaken en hebben weinig tijd om zich te informeren over ladingdiefstal, aansprakelijkheid en verzekeringen.

Bovendien gaat het hier vaak om niet diefstalgevoelige goederen met een lage waarde per kilo. Een afwijkende zending met hoge waarde wordt op dezelfde wijze vervoerd als de rest, door te weinig rekenschap van de financiële risico’s. Tot slot kunnen deze bedrijven geen ervaring opbouwen in het omgaan met diefstal van kostbare lading. Als het dan een keer serieus fout gaat kan diefstal van kostbare lading direct het einde van een bedrijf betekenen.

Kosten dominant criterium

In het onderzoek is specifiek gekeken naar de afweging met betrekking tot het type wagen, een relatief goedkope zeilenwagen of een kastenwagen, en het gebruik van beveiligde parkeerplaatsen in relatie tot de diefstalgevoeligheid van de lading. Dominante factor bij de keuze zijn de kosten. In de regel wordt gekozen voor de goedkoopste variant. Dit wordt veroorzaakt door lage marges.

Actieplan transportcriminaliteit

Het onderzoek is uitgevoerd door Panteia als onderdeel van het 'Actieplan Transportcriminaliteit 2015 – 2016'. Dit plan is opgesteld in het kader van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing door de publiek-private partners: AVc, EVO, ministerie van Veiligheid en Justitie, Nationale Politie, Openbaar Ministerie, TAPA, TLN en Verbond van Verzekeraars.

Eindrapport ladingdiefstal

Bekijk voor het eindrapport Ladingdiefstal.

Gerelateerde onderwerpen

Ladingverzekering