Brede overeenstemming over Europese aanpak misstanden wegvervoer

Vanmorgen hebben Europarlementariërs van alle grote fracties en Eurocommissaris Kallas van Transport gesproken over een Europese aanpak van de problemen in het wegvervoer.

Vanmorgen hebben Europarlementariërs van alle grote fracties en Eurocommissaris Kallas van Transport gesproken over een Europese aanpak van de problemen in het wegvervoer. Tijdens het gesprek, dat een initiatief was van de SP werd het 1e exemplaar van ‘De Chauffeur aan het woord' aan Kallas overhandigd. ‘De chauffeur aan het woord' is geschreven op basis van een enquête over het wegvervoer onder bijna 3000 vrachtwagenchauffeurs en bevat een hele reeks voorstellen die aan wantoestanden in het wegvervoer een einde moeten maken. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘De chauffeurs hebben veel suggesties gedaan ter bestrijding van de misstanden, zoals het gebruik van een brievenbus BV'tje om een lager loon te betalen of het rommelen met opleidingscertificaten en vergunningen. Die voorstellen hebben we nu gebundeld, met andere politieke fracties besproken en aangeboden aan Kallas. Hij heeft beloofd hier werk van te maken. Dat is mooi, maar we zullen druk op hem blijven zetten, want dit najaar willen we al concrete resultaten zien.'

Van de Nederlandse partijen waren ook D66 en de ChristenUnie bij het gesprek betrokken. D66 Europarlementariër Sophie in 't Veld: ‘De interne markt voor goederen, kapitaal en diensten is er al, maar de interne arbeidsmarkt is nog in 27 nationale stukjes verdeeld. Dat leidt tot concurrentievervalsing, ondermijning van sociale normen en misbruik. Vrij verkeer is een belangrijke verworvenheid dus dan moeten we ook de sociale kanten goed regelen. We moeten volgend jaar met deze coalitie een ronde tafel conferentie organiseren om de problemen aan te pakken.' ChristenUnie Europarlementariër Peter van Dalen, die zich sinds begin 2010 met de sector en chauffeurs inzet voor eerlijke handhaving: ‘De bedrijven die zich wel netjes aan de regels houden worden weggeconcurreerd via oneerlijke constructies, dat zorgt voor een dubbele crisis in het wegvervoer. Goede handhaving van de regels is noodzakelijk om een verantwoorde transportsector te houden.' Ook christendemocratische, sociaaldemocratische en groene Europarlementariërs uit andere lidstaten waren bij het gesprek aanwezig. Eurocommissaris Kallas noemde de voorstellen van de Europarlementariërs ‘redelijk en realistisch' en gaf aan de voorstellen als aanzetten te zien voor nieuwe voorstellen van de Commissie.

De werkgevers en vakbonden zijn tevreden met de nieuwe Europese koers voor het wegvervoer. FNV'er Edwin Atema: ‘Vrachtwagenchauffeurs hebben de afgelopen maanden flink van zich laten horen, er zijn nationale en internationale acties geweest tegen de door deze Eurocommissaris aangekondigde versoepeling van de cabotageregels en sociale dumping . Niet alleen zijn die plannen nu in de koelkast gezet, de Eurocommissaris gaat ook werk maken van handhaving. Strijd maakt prioriteit.' Peter Sierat van Transport en Logistiek Nederland: ‘De aanpak van overtreders is van groot belang. Wij zijn dan ook blij met iedere extra aandacht voor meer handhaving in Nederland en de EU om daarmee concurrentievervalsing in de transportsector tegen te gaan.' (FL)

 

Gerelateerde onderwerpen

Handhaving en controles buitenland